Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Two facets of Innovation in Engineering Education

The interplay of Student Learning and Curricula Design

av Anders Berglund

Titel: Two facets of Innovation in Engineering Education – The interplay of Student Learning and Curricula Design
Författare: Berglund, Anders
År: 2013
Lärosäte: Kungliga tekniska högskolan

Mest lästa artiklar nu