Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Managing Platform-Mediated Ecosystems

Investigating ecosystem interdependencies and strategic choices

av Javier Cenamor

Titel: Managing Platform-Mediated Ecosystems – Investigating ecosystem interdependencies and strategic choices
Författare: Cenamor, Javier
År: 2015
Lärosäte: Luleå tekniska universitet

Mest lästa artiklar nu