Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

The Rationale of Taking Social Responsibility

Social Embeddedness of Business Owners in Uganda

av Malin Nystrand

Titel: The Rationale of Taking Social Responsibility – Social Embeddedness of Business Owners in Uganda
Författare: Nystrand, Malin
År: 2015
Lärosäte: Göteborgs universitet

Mest lästa artiklar nu