Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Collaboration and Competition in Firm

Internal Ideation Management

av Magnus Bergendahl

Titel: Collaboration and Competition in Firm – Internal Ideation Management
Författare: Bergendahl, Magnus
År: 2015
Lärosäte: Kungliga tekniska högskolan

Mest lästa artiklar nu