Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

When Innovation Is Not Enough

The Managerial Challenges of Technology Change in Pharmaceutical R&D

av Jonatan Freilich

Titel: When Innovation Is Not Enough – The Managerial Challenges of Technology Change in Pharmaceutical R&D
Författare: Freilich, Jonatan
År: 2015
Lärosäte: Kungliga tekniska högskolan

Mest lästa artiklar nu