Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Entrepreneurial Orientation

Reflections from a contingency perspective

av Gabriel Linton

Titel: Entrepreneurial Orientation – Reflections from a contingency perspective
Författare: Linton, Gabriel
År: 2016
Lärosäte: Örebro universitet

Mest lästa artiklar nu