Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Value Creation as Educational Practice

Towards a new Educational Philosophy grounded in Entrepreneurship?

av Martin Lackéus

Titel: Value Creation as Educational Practice – Towards a new Educational Philosophy grounded in Entrepreneurship?
Författare: Lackéus, Martin
År: 2016
Lärosäte: Chalmers tekniska högskola

Mest lästa artiklar nu