Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

The unexpected implications of opening up innovation

A multi-perspective study of the role of Open Innovation practices in mature industries

av Andrés Ramírez Portilla

Titel: The unexpected implications of opening up innovation – A multi-perspective study of the role of Open Innovation practices in mature industries
Författare: Ramírez Portilla, Andrés
År: 2016
Lärosäte: Kungliga tekniska högskolan

Mest lästa artiklar nu