Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Family Business Portfolios

Enduring Entrepreneurship and Exit Strategies

av Naveed Akhter

Titel: Family Business Portfolios – Enduring Entrepreneurship and Exit Strategies
Författare: Akhter, Naveed
År: 2016
Lärosäte: Jönköping International Business School