Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Beyond Going Global

Essays on business development of International New Ventures past early internationalization

av Jan Abrahamsson

Titel: Beyond Going Global – Essays on business development of International New Ventures past early internationalization
Författare: Abrahamsson, Jan
År: 2016
Lärosäte: Umeå universitet

Mest lästa artiklar nu