Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Travels of Business Incubators

Exploring Entrepreneurship Support from an Embeddedness Perspective in Uganda and Tanzania

av Kristina Henricson Briggs

Titel: Travels of Business Incubators – Exploring Entrepreneurship Support from an Embeddedness Perspective in Uganda and Tanzania
Författare: Henricson Briggs, Kristina
År: 2016
Lärosäte: Chalmers tekniska högskola

Mest lästa artiklar nu