Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

(Re)forming Accounts of Ethics in Design

Anecdote as a Way to Express the Experience of Designing Together

av Whitcomb, Andrew

Titel: (Re)forming Accounts of Ethics in Design – Anecdote as a Way to Express the Experience of Designing Together
Författare: Andrew Whitcomb
År: 2016
Lärosäte: Göteborgs universitet

Mest lästa artiklar nu