Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

The Communicative State

Political Public Relations and the Rise of the Innovation Hype in Sweden

av Jacob Stenberg

Titel: The Communicative State – Political Public Relations and the Rise of the Innovation Hype in Sweden
Författare: Stenberg, Jacob
År: 2016
Lärosäte: Lunds universitet

Mest lästa artiklar nu