Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Rethinking Systems of Innovation

Towards an Actor Perspective on the System of Innovation Perspective

av Alina Lidén

Titel: Rethinking Systems of Innovation – Towards an Actor Perspective on the System of Innovation Perspective
Författare: Lidén, Alina
År: 2016
Lärosäte: Blekinge tekniska högskola

Mest lästa artiklar nu