Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Do you dare to think outside the box?

Impacts of alcohol, negative affect and evaluation apprehension on inhibition of creative performance

av Nina Svensson

Titel: Do you dare to think outside the box? Impacts of alcohol, negative affect and evaluation apprehension on inhibition of creative performance
Författare: Svensson, Nina
År: 2016
Lärosäte: Karlstads universitet

Mest lästa artiklar nu