Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Learning strategies for international growth

On knowledge acquisition and opportunity realization

av Niklas Åkerman

Titel: Learning strategies for international growth – On knowledge acquisition and opportunity realization
Författare: Åkerman, Niklas
År: 2016
Lärosäte: Linnéuniversitetet

Mest lästa artiklar nu