Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Innovation jams as vehicles for innovation

An extended perspective on internal innovation jams

av Anne Elerud-Tryde

Titel: Innovation jams as vehicles for innovation – An extended perspective on internal innovation jams
Författare: Elerud-Tryde, Anne
År: 2016
Lärosäte: Chalmers tekniska högskola

Mest lästa artiklar nu