Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Pedagogiska identiteter. Fostran till entreprenörskap

av Håkan Karlsson

Titel: Pedagogiska identiteter. Fostran till entreprenörskap
Författare: Karlsson, Håkan
År: 2017
Lärosäte: Mittuniversitetet

Mest lästa artiklar nu