Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

The Emergence of Markets for Technology

Patent Transfers and Patenting in Sweden, 1819–1914

av David Andersson

Titel: The Emergence of Markets for Technology – Patent Transfers and Patenting in Sweden, 1819–1914
Författare: Andersson, David
År: 2016
Lärosäte: Uppsala universitet

Mest lästa artiklar nu