Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Political Entrepreneurship in Swedish

Towards a (Re)Theorization of Entrepreneurial Agency

av Evangelia Petridou

Titel: Political Entrepreneurship in Swedish – Towards a (Re)Theorization of Entrepreneurial Agency
Författare: Petridou, Evangelia
År: 2017
Lärosäte: Mittuniversitetet

Mest lästa artiklar nu