Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Innovation for tackling grand challenges

Cleantech industry dynamics and regional context

av Hanna Martin

Titel: Innovation for tackling grand challenges – Cleantech industry dynamics and regional context
Författare: Martin, Hanna
År: 2016
Lärosäte: Lunds universitet

Mest lästa artiklar nu