Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Team Activities in Concept Development

Addressing open-ended problems

av Johan Wenngren

Titel: Team Activities in Concept Development – Addressing open-ended problems
Författare: Wenngren, Johan
År: 2016
Lärosäte: Luleå tekniska universitet