Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Expatriate Entrepreneurship

The Role of Accelerators in Network Formation and Resource Acquisition

av Nedim Efendic

Titel: Expatriate Entrepreneurship – The Role of Accelerators in Network Formation and Resource Acquisition
Författare: Nedim Efendic
År: 2016
Lärosäte: Handelshögskolan i Stockholm

Mest lästa artiklar nu