Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Tillblivelser

En trasslig berättelse om design som normkritisk praktik

av Karin Ehrnberger

Titel: Tillblivelser – En trasslig berättelse om design som normkritisk praktik
Författare: Ehrnberger, Karin
År: 2017
Lärosäte: Kungliga tekniska högskolan

Mest lästa artiklar nu