Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

History and Geography Matter

The Cultural Dimension of Entrepreneurship

av Sabrina Fredin

Titel: History and Geography Matter – The Cultural Dimension of Entrepreneurship
Författare: Fredin, Sabrina
År: 2017
Lärosäte: Blekinge tekniska högskola

Mest lästa artiklar nu