Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Utvecklingsförlopp och finansiellt handlande i unga innovationsbaserade företag

av Hans Landström

Undersökningens syfte är att beskriva och analysera utvecklingsförloppen i olika typer av unga innovationsbaserade företag, samt att beskriva och analysera företagsledarnas handlande i samband med finansiella ställningstaganden, problem och kriser i unga, innovationsbaserade företag. En litteraturstudie, expertintervjuer och fallstudier har använts i undersökningen. Studien visar bland annat att drivkrafterna att starta ett innovationsbaserat företag skiljer sig från de som vanligtvis kopplas till starten av företag. Det var det tekniska intresset och möjligheten att utveckla tekniken som dominerade, snarare än "affärerna". Innovationsföretagen startades i allmänhet av flera grundare. En ekonomisk analys visade att företagen expanderade relativt mycket i början, men att lönsamheten varierade kraftigt under de följande åren.

Titel: Utvecklingsförlopp och finansiellt handlande i unga innovationsbaserade företag
Författare: Landström, Hans
År: 1987
Lärosäte: Lunds universitet

Mest lästa artiklar nu