Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Infant Multinationals

The Internationalization of Young, Technology-Based Swedish Firms

av Maria Lindqvist

Studiens syfte är att beskriva det internationella beteendet hos unga teknikbaserade svenska företag och undersöka vilka faktorer som kan förklara eventuella observerade skillnader i internationellt beteende. Intervjuer har gjorts på 15 teknikbaserade småföretag. Tre fallstudier har valts för att illustrera olika internationaliseringsmodeller.

Avhandlingen visar att de teknikbaserade småföretagen internationaliseras relativt snart efter etablering och att utvecklingen mot ökad internationalisering går snabbt. Inträde på den amerikanska marknaden prioriteras. Faktorer som har inflytande över internationaliseringsprocessen är bland annat huruvida företagsledaren har tidigare erfarenhet av verksamhet på utländska marknader, hur ägarstrukturerna ser ut och hur hög graden av innovation är. Företagets storlek och FoU hade mindre betydelse än väntat.

Titel: Infant Multinationals – The Internationalization of Young, Technology-Based Swedish Firms
Författare: Lindqvist, Maria
År: 1991
Lärosäte: Handelshögskolan i Stockholm

Mest lästa artiklar nu