Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Företag i perifera regioner

Fallstudier av företagartradition, företagsmiljö och företags framväxt i Norrbottens inland

av Elisabeth Sundin

Syftet med avhandlingen är att beskriva och analysera framväxten av företag i industriellt svaga regioner, samt att beskriva och analysera dessa företags betydelse för regionens industriella utveckling. Fallstudier har genomförts av tre företag som tillverkar monteringsfärdiga trähus och är förlagda i olika delar av Norrbotten. Två av de områden där fallföretag är lokaliserade, Övertorneå och Kalix, har aldrig haft någon lokalt genererad ekonomi av betydelse. Företagens relation till övriga lokala firmor och deras ekonomiska betydelse har studerats genom att deras respektive inköpsmönster har undersökts.

Studien visar att den lokala och regionala delen av de totala inköpen för alla företagen sjönk under åren som undersökningen genomfördes. Även företaget i Älvsbyn, som startades av en snickare i området som fortfarande äger det och har den starkaste grunden att stå på, uppvisade sjunkande regionala och lokala inköp. Anledningen till det är bland annat företagets storlek jämfört med andra lokala företag och att det nått gränserna för kommunens kapacitet att stödja det. Lokala politiker kan dra flera slutsatser av avhandlingen; bland annat att större ansträngningar borde göras för att studera existerande företagsliv och dess möjligheter att förändras.

Titel: Företag i perifera regioner – Fallstudier av företagartradition, företagsmiljö och företags framväxt i Norrbottens inland
Författare: Sundin, Elisabeth
År: 1980
Lärosäte: Umeå universitet

Mest lästa artiklar nu