Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Avhandlingar

För att synliggöra den mångfald av svenska avhandlingar som behandlar entreprenörskap och småföretag har ESBRI sammanställt en lista över alla dessa.

Du kan sortera listan på olika sätt: genom att klicka på rubrikerna kan du välja att sortera på författare, titel, universitet eller år. Eller använd sökfunktionen för att få fram avhandlingar som behandlar det ämne du är intresserad av. Vår strävan är att göra listan komplett och vi vill därför be om din hjälp. Mejla oss om du saknar någon avhandling så fogar vi den/dem till samlingen.

Lämna sökrutan tom och tryck "sök" om du vill se alla avhandlingar!
Gifford, Ethan
Göteborgs universitet
2017
Fredin, Sabrina
Blekinge tekniska högskola
2017
Ehrnberger, Karin
Kungliga tekniska högskolan
2017
França, César Levy
Blekinge tekniska högskola
2017
Petridou, Evangelia
Mittuniversitetet
2017
Karlsson, Håkan
Mittuniversitetet
2017
Nedim Efendic
Handelshögskolan i Stockholm
2016
Wenngren, Johan
Luleå tekniska universitet
2016
Martin, Hanna
Lunds universitet
2016
Andersson, David
Uppsala universitet
2016
Lindster Norberg, Eva-Lena
Umeå universitet
2016
Elerud-Tryde, Anne
Chalmers tekniska högskola
2016
Johnsson, Mikael
Blekinge tekniska högskola
2016
Åkerman, Niklas
Linnéuniversitetet
2016
Svensson, Nina
Karlstads universitet
2016
Lidén, Alina
Blekinge tekniska högskola
2016
Stenberg, Jacob
Lunds universitet
2016
Ding Ding
Kungliga tekniska högskolan
2016
Andrew Whitcomb
Göteborgs universitet
2016