Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Avhandlingar

För att synliggöra den mångfald av svenska avhandlingar som behandlar entreprenörskap och småföretag har ESBRI sammanställt en lista över alla dessa.

Du kan sortera listan på olika sätt: genom att klicka på rubrikerna kan du välja att sortera på författare, titel, universitet eller år. Eller använd sökfunktionen för att få fram avhandlingar som behandlar det ämne du är intresserad av. Vår strävan är att göra listan komplett och vi vill därför be om din hjälp. Mejla oss om du saknar någon avhandling så fogar vi den/dem till samlingen.

Lämna sökrutan tom och tryck "sök" om du vill se alla avhandlingar!
Ehrnberger, Karin
Kungliga tekniska högskolan
2017
França, César Levy
Blekinge tekniska högskola
2017
Fredin, Sabrina
Blekinge tekniska högskola
2017
Gifford, Ethan
Göteborgs universitet
2017
Karlsson, Håkan
Mittuniversitetet
2017
Petridou, Evangelia
Mittuniversitetet
2017
Abrahamsson, Jan
Umeå universitet
2016
Akhter, Naveed
Jönköping International Business School
2016
Akram, Asif
Göteborgs universitet
2016
Andersson, David
Uppsala universitet
2016
Andrew Whitcomb
Göteborgs universitet
2016
Ding Ding
Kungliga tekniska högskolan
2016
Elerud-Tryde, Anne
Chalmers tekniska högskola
2016
Evansluong, Quang
Jönköping University
2016
Henricson Briggs, Kristina
Chalmers tekniska högskola
2016
Hosseini, Mojtaba
Linköpings universitet
2016
Johnsson, Mikael
Blekinge tekniska högskola
2016
Lackéus, Martin
Chalmers tekniska högskola
2016
Lidén, Alina
Blekinge tekniska högskola
2016
Mest lästa artiklar nu