Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Avhandlingar

För att synliggöra den mångfald av svenska avhandlingar som behandlar entreprenörskap och småföretag har ESBRI sammanställt en lista över alla dessa.

Du kan sortera listan på olika sätt: genom att klicka på rubrikerna kan du välja att sortera på författare, titel, universitet eller år. Eller använd sökfunktionen för att få fram avhandlingar som behandlar det ämne du är intresserad av. Vår strävan är att göra listan komplett och vi vill därför be om din hjälp. Mejla oss om du saknar någon avhandling så fogar vi den/dem till samlingen.

Lämna sökrutan tom och tryck "sök" om du vill se alla avhandlingar!
Aaboen, Lise
Chalmers tekniska högskola
2008
Abbasian, Saeid
Uppsala universitet
2003
Abouzeedan, Adli
Linköpings universitet
2011
Abrahamsson, Jan
Umeå universitet
2016
af Geijerstam, Jan
Kungliga tekniska högskolan
2004
Agndal, Henrik
Internationella handelshögskolan i Jönköping
2004
Ahl, Helene J
Internationella handelshögskolan i Jönköping
2002
Ahlström Söderling, Ragnar
Stockholms universitet
2006
Akhter, Naveed
Jönköping International Business School
2016
Akram, Asif
Göteborgs universitet
2016
Alm, Håkan
Linköpings universitet
2004
Alpenberg, Jan & Karlsson, Fredrik
Lunds universitet
2005
Altshuler, Liliya
Lunds universitet
2012
Alänge, Sverker
Chalmers tekniska högskola
1987
Ambrecht, John
Göteborgs universitet
2012
Andersén, Jim
Mälardalens högskola
2005
Andersson Schaeffer, Jennie
Mälardalens högskola
2014