Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Avhandlingar

För att synliggöra den mångfald av svenska avhandlingar som behandlar entreprenörskap och småföretag har ESBRI sammanställt en lista över alla dessa.

Du kan sortera listan på olika sätt: genom att klicka på rubrikerna kan du välja att sortera på författare, titel, universitet eller år. Eller använd sökfunktionen för att få fram avhandlingar som behandlar det ämne du är intresserad av. Vår strävan är att göra listan komplett och vi vill därför be om din hjälp. Mejla oss om du saknar någon avhandling så fogar vi den/dem till samlingen.

Lämna sökrutan tom och tryck "sök" om du vill se alla avhandlingar!
Andersson, David
Uppsala universitet
2016
Andersson, Elias
Sveriges lantbruksuniversitet
2014
Andersson, Göran
Stockholms universitet
1997
Andersson, Göran
Lunds universitet
1979
Andersson, Lena
Linköpings universitet
2010
Andersson, Lina
Växjö universitet
2009
Andersson, Martin
Internationella Handelshögskolan i Jönköping
2007
Andersson, Patric
Handelshögskolan i Stockholm
2001
Andersson, Pernilla
Stockholms universitet
2006
Andersson, Svante
Linköpings universitet
1996
Andersson, Tommy D.
Göteborgs universitet
1987
Andresen, Edith
Mittuniversitetet
2011
Andrew Whitcomb
Göteborgs universitet
2016
Aspers, Patrik
Stockholms universitet
2001
Assarlind, Marcus
Chalmers tekniska högskola
2014
Augustsson, Fredrik
Stockholms universitet
2005
Avdeitchikova, Sofia
Lunds universitet
2008
Axelson, Mattias
Handelshögskolan i Stockholm
2008