Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Avhandlingar

För att synliggöra den mångfald av svenska avhandlingar som behandlar entreprenörskap och småföretag har ESBRI sammanställt en lista över alla dessa.

Du kan sortera listan på olika sätt: genom att klicka på rubrikerna kan du välja att sortera på författare, titel, universitet eller år. Eller använd sökfunktionen för att få fram avhandlingar som behandlar det ämne du är intresserad av. Vår strävan är att göra listan komplett och vi vill därför be om din hjälp. Mejla oss om du saknar någon avhandling så fogar vi den/dem till samlingen.

Lämna sökrutan tom och tryck "sök" om du vill se alla avhandlingar!
Wålstedt, Knut
Sveriges lantbruksuniversitet
1996
Yström, Anna
Chalmers tekniska högskola
2013
Zackrisson, Marcus
Linköpings universitet
2003
Åberg, Martin
Göteborgs universitet
1991
Ågren, Karin
Uppsala universitet
2007
Åkerman, Niklas
Linnéuniversitetet
2016
Åkesson, Maria
Göteborgs universitet
2009
Åslund, Anna
Mittuniversitetet
2016
Öjehag-Pettersson, Andreas
Karlstads universitet
2015
Örtqvist, Daniel
Luleå tekniska universitet
2007