Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Avhandlingar

För att synliggöra den mångfald av svenska avhandlingar som behandlar entreprenörskap och småföretag har ESBRI sammanställt en lista över alla dessa.

Du kan sortera listan på olika sätt: genom att klicka på rubrikerna kan du välja att sortera på författare, titel, universitet eller år. Eller använd sökfunktionen för att få fram avhandlingar som behandlar det ämne du är intresserad av. Vår strävan är att göra listan komplett och vi vill därför be om din hjälp. Mejla oss om du saknar någon avhandling så fogar vi den/dem till samlingen.

Lämna sökrutan tom och tryck "sök" om du vill se alla avhandlingar!
Axelsson, Maria
Uppsala universitet
2006
Aygören, Huriye
Internationella handelshögskolan i Jönköping
2015
Backman, Mikaela
Internationella Handelshögskolan i Jönköping
2013
Balkow, Jenny
Högskolan i Borås
2012
Baltzopoulos, Apostolos
Kungliga tekniska högskolan
2010
Barth, Henrik
Luleå tekniska universitet
2004
Bastidas Venegas, Vladimir
Stockholms universitet
2011
Beckeman, Märit
Lunds universitet
2011
Belotti, Catherine
Sveriges lantbruksuniversitet
1996
Bengtsson, Henrik
Lunds universitet
2003
Bergendahl, Jaqueline
Lunds universitet
2009
Bergendahl, Magnus
Kungliga tekniska högskolan
2015
Berggren, Björn
Uppsala universitet
2002
Bergh, Pontus
Umeå universitet
2009
Berglund, Anders
Kungliga tekniska högskolan
2013
Berglund, Gun
Umeå universitet
2008
Berglund, Henrik
Chalmers tekniska högskola
2005
Berglund, Karin
Mälardalens högskola
2007