Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Avhandlingar

För att synliggöra den mångfald av svenska avhandlingar som behandlar entreprenörskap och småföretag har ESBRI sammanställt en lista över alla dessa.

Du kan sortera listan på olika sätt: genom att klicka på rubrikerna kan du välja att sortera på författare, titel, universitet eller år. Eller använd sökfunktionen för att få fram avhandlingar som behandlar det ämne du är intresserad av. Vår strävan är att göra listan komplett och vi vill därför be om din hjälp. Mejla oss om du saknar någon avhandling så fogar vi den/dem till samlingen.

Lämna sökrutan tom och tryck "sök" om du vill se alla avhandlingar!
França, César Levy
Blekinge tekniska högskola
2017
Fredin, Sabrina
Blekinge tekniska högskola
2017
Johnsson, Mikael
Blekinge tekniska högskola
2016
Lidén, Alina
Blekinge tekniska högskola
2016
Madureira, Ana Mafalda
Blekinge tekniska högskola
2014
Tavassoli, Sam
Blekinge tekniska högskola
2014
Aaboen, Lise
Chalmers tekniska högskola
2008
Alänge, Sverker
Chalmers tekniska högskola
1987
Assarlind, Marcus
Chalmers tekniska högskola
2014
Berglund, Henrik
Chalmers tekniska högskola
2005
Birgersson, Lisbeth
Chalmers tekniska högskola
1996
Björk, Jennie
Chalmers tekniska högskola
2011
Björkdahl, Joakim
Chalmers tekniska högskola
2007
Brink, Johan
Chalmers tekniska högskola
2007
Carlgren, Lisa
Chalmers tekniska högskola
2013
Elerud-Tryde, Anne
Chalmers tekniska högskola
2016