Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Avhandlingar

För att synliggöra den mångfald av svenska avhandlingar som behandlar entreprenörskap och småföretag har ESBRI sammanställt en lista över alla dessa.

Du kan sortera listan på olika sätt: genom att klicka på rubrikerna kan du välja att sortera på författare, titel, universitet eller år. Eller använd sökfunktionen för att få fram avhandlingar som behandlar det ämne du är intresserad av. Vår strävan är att göra listan komplett och vi vill därför be om din hjälp. Mejla oss om du saknar någon avhandling så fogar vi den/dem till samlingen.

Lämna sökrutan tom och tryck "sök" om du vill se alla avhandlingar!
Madureira, Ana Mafalda
Blekinge tekniska högskola
2014
Andrew Whitcomb
Göteborgs universitet
2016
Wallmon, Monika
Uppsala universitet
2014
Christensen, Jonas
Malmö högskola
2010
Sandström, Christian
Chalmers tekniska högskola
2010
Nilsson, Magnus
Lunds universitet
2008
Florin Samuelsson, Emilia
Internationella handelshögskolan i Jönköping
2002
Brink, Johan
Chalmers tekniska högskola
2007
Parida, Vinit
Luleå tekniska universitet
2010
Alänge, Sverker
Chalmers tekniska högskola
1987
Svensson, Börje
Linköpings universitet
1984
Gawell, Malin
Stockholms universitet
2006
Magnusson, Monika
Karlstads universitet
2006
Assarlind, Marcus
Chalmers tekniska högskola
2014
Eklund, Magnus
Uppsala universitet
2007
Omorede, Adesuwa
Luleå tekniska universitet
2014
Ljungkvist, Torbjörn
Göteborgs universitet
2008
Skaug, Jan E.
Göteborgs universitet
2000
Jenkins, Anna
Internationella Handelshögskolan i Jönköping
2013
Mahieu, Ron
Umeå universitet
2006
Mest lästa artiklar nu