Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Avhandlingar

För att synliggöra den mångfald av svenska avhandlingar som behandlar entreprenörskap och småföretag har ESBRI sammanställt en lista över alla dessa.

Du kan sortera listan på olika sätt: genom att klicka på rubrikerna kan du välja att sortera på författare, titel, universitet eller år. Eller använd sökfunktionen för att få fram avhandlingar som behandlar det ämne du är intresserad av. Vår strävan är att göra listan komplett och vi vill därför be om din hjälp. Mejla oss om du saknar någon avhandling så fogar vi den/dem till samlingen.

Lämna sökrutan tom och tryck "sök" om du vill se alla avhandlingar!
Blomkvist, Marita
Göteborgs universitet
2008
Otterborg, Annica
Högskolan i Jönköping
2011
Danell, Torbjörn
Umeå universitet
2000
Hultåker, Oscar
Sveriges lantbruksuniversitet
2006
Rosell, Erik
Linnéuniversitetet
2013
Svedberg, Gudrun
Umeå universitet
2007
Remneland, Björn
Göteborgs universitet
2007
Bergendahl, Jaqueline
Lunds universitet
2009
Bredvold, Randi
Karlstads universitet
2011
Ljunggren, Elisabet
Umeå universitet
2003
Nyström, Kristina
Internationella Handelshögskolan i Jönköping
2006
Milonas, Kristoffer
Handelshögskolan i Stockholm
2015
Wilson, Ross
Lunds universitet
2016
Andersson, Lina
Växjö universitet
2009
Svensson, Fredrik
Mittuniversitetet
2008
Weiss, Jan
Internationella handelshögskolan i Jönköping
2015
Baltzopoulos, Apostolos
Kungliga tekniska högskolan
2010
Persson, Helena
Stockholms universitet
1999
Mest lästa artiklar nu