Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Avhandlingar

För att synliggöra den mångfald av svenska avhandlingar som behandlar entreprenörskap och småföretag har ESBRI sammanställt en lista över alla dessa.

Du kan sortera listan på olika sätt: genom att klicka på rubrikerna kan du välja att sortera på författare, titel, universitet eller år. Eller använd sökfunktionen för att få fram avhandlingar som behandlar det ämne du är intresserad av. Vår strävan är att göra listan komplett och vi vill därför be om din hjälp. Mejla oss om du saknar någon avhandling så fogar vi den/dem till samlingen.

Lämna sökrutan tom och tryck "sök" om du vill se alla avhandlingar!
Dalborg, Cecilia
Mittuniversitetet
2014
Wallmon, Monika
Uppsala universitet
2014
Taalbi, Josef
Lunds universitet
2014
Olausson, Inger
Sveriges lantbruksuniversitet
2014
Wihlman, Thomas
Mälardalens Högskola
2014
Johansson, Anette
Internationella handelshögskolan i Jönköping
2014
Löfgren, Angelika
Handelshögskolan i Stockholm
2014
Eklinder-Frick, Jens
Mälardalens högskola
2014
Säll, Line
Karlstads universitet
2014
Paulsson, Alexander
Lunds universitet
2014
Madureira, Ana Mafalda
Blekinge tekniska högskola
2014
Löfqvist, Lars
Kungliga tekniska högskolan
2014
Berglund, Anders
Kungliga tekniska högskolan
2013
Perez Vico, Eugenia
Chalmers tekniska högskola
2013
Bourelos, Evangelos
Göteborgs universitet
2013
Mest lästa artiklar nu