Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Sveriges entreprenöriella ekosystem

Boklansering 15 juni

Sveriges entreprenöriella ekosystem

Ett entreprenöriellt ekosystem består av individer och organisationer på olika nivåer. Företagen, akademin och politiken har alla viktiga roller i ett sådant ekosystem. Deras samspel måste fungera för att säkerställa en frodig och långsiktig tillväxt. I den nya boken ”Sveriges entreprenöriella ekosystem – Företag, akademi, politik” hörs 32 ledande röster från näringslivet, akademin och policysfären.

Välkommen till lanseringsseminariet för ”Sveriges entreprenöriella ekosystem – Företag, akademi, politik”! Redaktörerna Maureen McKelvey och Olof Zaring modererar, och flera av författarna presenterar sina kapitel. Dessutom kommenteras presentationerna av politiker och policymakare.

Några ämnen som tas upp under seminariet:

- Innovation genom samarbete mellan akademi och näringsliv
- Framtidens universitetslandskap
- Från utbildning, forskning och innovation till växande företag
- Sverige i de globala värdekedjorna

Plats: Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm
Tid: 15 juni 2016, kl 10.00–11.30 (fika från 09.00)
Anmälan: helene.thorgrimsson@esbri.se (ange gärna om du vill ha fika)

Medverkande:

 • Magnus Aronsson, vd ESBRI
 • Enrico Deiaco, avdelningschef för Innovation och globala mötesplatser, Tillväxtanalys
 • Penilla Gunther (KD), näringsutskottet
 • Magnus Henrekson, professor och vd IFN
 • Anne-Marie Hermansson, professor, Chalmers
 • Betty Malmberg (M), utbildningsutskottet
 • Göran Marklund, vice generaldirektör Vinnova
 • Maureen McKelvey, professor, Göteborgs universitet
 • Jennie Nilsson (S), ordförande näringsutskottet
 • Madelene Sandström, vd KK-stiftelsen
 • Olof Zaring, docent, Göteborgs universitet

Boken har getts ut av Esbri (2016). Stöd har erhållits från Scancor, Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur, samt Vinnova.

Mest lästa artiklar nu