Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Boktips

I ESBRIs tidning Entré har vi ända sedan starten 1997 tipsat om böcker inom området entreprenörskap och småföretag. Nu lägger vi successivt ut alla dessa boktips på nätet. Här finner du även boktips som inte publicerats någon annan stans. Välkommen att botanisera bland boktitlarna.

Lämna sökrutan tom och tryck "sök" om du vill se alla boktips!
Digital Entrepreneurship and the Sharing Economy

Digital Entrepreneurship and the Sharing Economy

Evgueni Vinogradov, Birgit Leick, Djamchid Assadi | 2021 | Routledge
Att dela, hyra och låna saker i stället för att äga dem blir allt vanligare. Uber, Airbnb och Sunfleet är exempel på några av de största delningsplattformarna. Men möjligheten att hyra verktyg, smycken eller kläder finns också. Ja, nästan vad du än b... Läs mer
Entreprenörskap – Från tanke till handling

Entreprenörskap – Från tanke till handling

Hans Landström, Marie Löwegren | 2022 | Studentlitteratur AB
Att öppna en fysisk butik med egendesignade smycken skiljer sig stort från att skapa en digital tjänst för läxhjälp. Entreprenörskap ser helt enkelt olika ut. Det är vad boken Entreprenörskap – Från tanke till handling belyser genom att spegla dagens... Läs mer
Research Handbook of Innovation of a Circular Economy

Research Handbook of Innovation of a Circular Economy

Siri Jakobsen, Thomas Lauvås, Francesco Quatraro, Einar Rasmussen, Marianne Steinmo | 2021 | Edward Elgar
Återanvändning, reparation och ombyggnad är grunden i en cirkulär ekonomi. Och de flesta är överens om att övergången måste ske på systemnivå såväl som på organisations- och individnivå. Samtidigt finns det lite kunskap om hur det ska gå till. I ... Läs mer
Handbook of Research on Creativity and Innovation

Handbook of Research on Creativity and Innovation

Jing Zhou och Elizabeth Rouse (redaktörer) | 2021 | Edward Elgar
Forskningen på kreativitets- och innovationsområdet har de senaste åren växt kraftigt. Boken Handbook of Research on Creativity and Innovation samlar några av världens främsta forskare och deras arbeten. Tanken med boken är att ge en överblick över v... Läs mer
Big Data in Small Business – Data-driven Growth in Small and Medium-sized Enterprises

Big Data in Small Business – Data-driven Growth in Small and Medium-sized Enterprises

Carsten Lund Pedersen, Adam Lindgreen, Thomas Ritter, Torsten Ringberg | 2021 | Edward Elgar
Det krävs tid, tekniska verktyg och analysförmåga för att använda big data – stora datamängder – på rätt sätt. Mindre företag har sällan resurserna och känner stress inför att de inte kan utnyttja informationen till företagets fördel. Upplevelsen är ... Läs mer
A Modern Guide to the Urban Sharing Economy

A Modern Guide to the Urban Sharing Economy

Thomas Sigler och Jonathan Corcoran | 2021 | Edward Elgar
Att dela, hyra och låna saker i stället för att själv äga dem, har blivit en del av vardagen i urbana miljöer. Delningsekonomin har på kort tid förändrat våra sätt att ta oss från A till Ö, till hur vi bor på semestern och hur vi lär oss nya saker. P... Läs mer
The Innovation Revolution in Agriculture – A roadmap to Value Creation (open access)

The Innovation Revolution in Agriculture – A roadmap to Value Creation (open access)

Hugo Campos | 2021 | Springer
Befolkningen i världen växer samtidigt som klimatkrisen är ett faktum. Den globala livsmedelsproduktionen måste öka med 70 procent mellan 2009 och 2050. I utvecklingsländerna krävs en fördubbling. Hur ska vi lyckas mätta fler magar samtidigt som vi m... Läs mer
Regional Innovation Impact of Universities (open access)

Regional Innovation Impact of Universities (open access)

Robert Tijssen, John Edwards och Koen Jonkers | 2021 | Edward Elgar
Vilken betydelse har universitet för innovationskraften i staden, kommunen och regionen där de är belägna? I boken Regional Innovation Impact of Universities introduceras ett nytt ramverk, RII, för att studera detta. Studier har genomförts i ett anta... Läs mer
Digital Entrepreneurship – Impact on Business and Society (open access)

Digital Entrepreneurship – Impact on Business and Society (open access)

Mariusz Soltanifar, Mathew Hughes, Lutz Göcke | 2021 | Springer
Vilka är erfarenheterna och utmaningarna med digitalt entreprenörskap? Med praktiska exempel från ledande företag utforskas detta ur flera perspektiv i boken Digital Entrepreneurship – Impact on Business and Society. Företag som jobbar med digitalt e... Läs mer
Innovation in Global Entrepreneurship Education: Teaching Entrepreneurship in Practice

Innovation in Global Entrepreneurship Education: Teaching Entrepreneurship in Practice

Heidi M Neck & Yipeng Liu | 2021 | Edward Elgar
Inom entreprenörskapsområdet finns ett stort intresse av att dela erfarenheter som kan förbättra utbildningen. Boken Innovation in Global Entrepreneurship Education: Teaching Entrepreneurship in Practice samlar tips och idéer från universitet i Norda... Läs mer
World Encyclopedia of Entrepreneurship

World Encyclopedia of Entrepreneurship

Léo-Paul Dana | 2021 | Edward Elgar
Med sina 76 kapitel och över 700 sidor kvalar World Encyclopedia of Entrepreneurship in i kategorin tegelstenar. Det här är inte en bok du vill ligga ner och läsa, den kräver sina armmuskler och risken för skallskador är stor om du skulle råka slumra... Läs mer
The Palgrave Handbook of Minority Entrepreneurship

The Palgrave Handbook of Minority Entrepreneurship

Thomas M Cooney (redaktör) | 2021 | Palgrave Macmillan
Begreppet minoritetsentreprenörskap används för att beskriva grupper som på olika sätt är missgynnade eller underrepresenterade när det gäller entreprenörsaktiviteter. Hindren kan gälla bland annat etnicitet, funktionsvariation, ålder och arbetslöshe... Läs mer
Teaching Entrepreneurship, Volume Two – A Practice-Based Approach

Teaching Entrepreneurship, Volume Two – A Practice-Based Approach

Heidi M Neck, Candida G Brush & Patricia G Greene | 2021 | Edward Elgar
2014 kom boken Teaching Entrepreneurship som fick stort genomslag. Redaktörerna Heidi Neck, Patricia Greene och Candida Brush samlade kunskap om hur man kan undervisa i entreprenörskap och levererade många konkreta övningar och exempel. Nu är det dag... Läs mer
Social Innovation in Sport

Social Innovation in Sport

Anne Tjønndal (redaktör) | 2021 | Palgrave Macmillan
Avsikten med boken Social Innovation in Sport är att ge en ökad förståelse för vad sociala innovationer innebär och hur de kan användas för att göra idrotten mer tillgänglig och inkluderande. Boken belyser bland annat digitalisering (exempelvis inom ... Läs mer
Handbook of Research on Business and Technology Incubation and Acceleration – A Global Perspective

Handbook of Research on Business and Technology Incubation and Acceleration – A Global Perspective

Sarfraz A Mian, Magnus Klofsten & Wadid Lamine (redaktörer) | 2021 | Edward Elgar
De senaste halvseklet har olika typer av inkubatorer, teknikparker och acceleratorer, på olika håll i världen, testat och förfinat sina metoder för att hjälpa företag att starta och utvecklas. I inkubatorer får nya entreprenörer hjälp av erfarna koll... Läs mer
A Research Agenda for the Entrepreneurial University

A Research Agenda for the Entrepreneurial University

Ulla Hytti | 2021 | Edward Elgar
Det entreprenöriella universitetet introducerades som begrepp för 20 år sedan. Ofta handlar det om att lärosäten vill bli mer förankrade i den lokala miljön, och på ett aktivt sätt bidra till samhällsbygget. Synsättet har fått många anhängare, men oc... Läs mer
Family Entrepreneurship – Insights from Leading Experts on Successful Multi-Generational Entrepreneurial Families

Family Entrepreneurship – Insights from Leading Experts on Successful Multi-Generational Entrepreneurial Families

Matt R Allen & William B Gartner | 2021 | Palgrave Macmillan
Hur byggs tillit i familjeföretag? Kan flera generationer samsas om ledarskapet? Och hur kan familjemedlemmar agera för att behålla den entreprenöriella gnistan över tid? Det är några av de frågor som avhandlas i Family Entrepreneurship – Insights fr... Läs mer
Mission Economy – A Moonshot Guide to Changing Capitalism

Mission Economy – A Moonshot Guide to Changing Capitalism

Mariana Mazzucato | 2021 | Allen Lane
Svensk skolmat ska vara god, hälsosam och hållbart producerad. En rimlig målsättning kan tyckas, men också ganska raffinerad. För att uppnå målet krävs samarbeten mellan skolor, kommuner, matproducenter och myndigheter. Resultatet har bäring på under... Läs mer
Entrepreneurial Ecosystems. Theory, Practice and Futures

Entrepreneurial Ecosystems. Theory, Practice and Futures

Ben Spigel | 2020 | Edward Elgar
I berättelser om Entreprenörer med stort E är det ofta porträtt av ensamma hjältar som tecknas. Vi gillar kanske tanken på människor som startar med två tomma händer, och gör succé helt av egen kraft. Men bilderna är inte särskilt sanningsenliga, slå... Läs mer
Framtidens chefer – Nyanlända och utrikes födda kvinnors entreprenörskap

Framtidens chefer – Nyanlända och utrikes födda kvinnors entreprenörskap

Hedvig Heijne | 2020 | Fores
När utrikesfödda kvinnor arbetar får de större makt över sina liv och hela familjens chans att integreras i samhället ökar. Vad kan då göras för att få fler att bli företagare? Den kunskapen vill tankesmedjan Fores bidra med genom antologin Framtiden... Läs mer
Mest lästa artiklar nu