Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Magnus inlägg på esbribloggen

Boktips

I ESBRIs tidning Entré har vi ända sedan starten 1997 tipsat om böcker inom området entreprenörskap och småföretag. Nu lägger vi successivt ut alla dessa boktips på nätet. Här finner du även boktips som inte publicerats någon annan stans. Välkommen att botanisera bland boktitlarna.

Lämna sökrutan tom och tryck "sök" om du vill se alla boktips!
Family Entrepreneurship – Insights from Leading Experts on Successful Multi-Generational Entrepreneurial Families

Family Entrepreneurship – Insights from Leading Experts on Successful Multi-Generational Entrepreneurial Families

Matt R Allen & William B Gartner | 2021 | Palgrave Macmillan
Hur byggs tillit i familjeföretag? Kan flera generationer samsas om ledarskapet? Och hur kan familjemedlemmar agera för att behålla den entreprenöriella gnistan över tid? Det är några av de frågor som avhandlas i Family Entrepreneurship – Insights fr... Läs mer
Mission Economy – A Moonshot Guide to Changing Capitalism

Mission Economy – A Moonshot Guide to Changing Capitalism

Mariana Mazzucato | 2021 | Allen Lane
Svensk skolmat ska vara god, hälsosam och hållbart producerad. En rimlig målsättning kan tyckas, men också ganska raffinerad. För att uppnå målet krävs samarbeten mellan skolor, kommuner, matproducenter och myndigheter. Resultatet har bäring på under... Läs mer
Entrepreneurial Ecosystems. Theory, Practice and Futures

Entrepreneurial Ecosystems. Theory, Practice and Futures

Ben Spigel | 2020 | Edward Elgar
I berättelser om Entreprenörer med stort E är det ofta porträtt av ensamma hjältar som tecknas. Vi gillar kanske tanken på människor som startar med två tomma händer, och gör succé helt av egen kraft. Men bilderna är inte särskilt sanningsenliga, slå... Läs mer
Framtidens chefer – Nyanlända och utrikes födda kvinnors entreprenörskap

Framtidens chefer – Nyanlända och utrikes födda kvinnors entreprenörskap

Hedvig Heijne | 2020 | Fores
När utrikesfödda kvinnor arbetar får de större makt över sina liv och hela familjens chans att integreras i samhället ökar. Vad kan då göras för att få fler att bli företagare? Den kunskapen vill tankesmedjan Fores bidra med genom antologin Framtiden... Läs mer
Fundamentals of Entrepreneurial Finance

Fundamentals of Entrepreneurial Finance

Marco Da Rin & Thomas Hellmann | 2020 | Oxford University Press
Hur kommer jag i kontakt med investerare? Vad är de intresserade av? Hur involverade vill de vara? Och hur mycket pengar behövs för att realisera mina expansionsplaner? Entreprenörer som söker extern finansiering brottas med en mängd frågor. Marco Da... Läs mer
The Truth about Entrepreneurship – Policy Making and Business

The Truth about Entrepreneurship – Policy Making and Business

Paul D Reynolds | 2020 | Edward Elgar
Varje år sätter 280 miljoner föräldrar 140 miljoner bebisar till världen. Det låter mycket, men det är inget emot det globala antalet företagsstarter. 2018 var hela 600 miljoner människor engagerade i tidiga faser av företagande. Paul Reynolds är pap... Läs mer
Kvinnosaker. Ett sekel av kvinnohistoria genom 50 föremål

Kvinnosaker. Ett sekel av kvinnohistoria genom 50 föremål

Karin Carlsson | 2020 | Bonnier Fakta
Det är något särskilt med föremål. Vissa tar vi för givet, andra skapar begär. Föremålen väcker minnen, känslor, fantasier och frågor. Det skriver historikern Karin Carlsson i boken Kvinnosaker. Ett sekel av kvinnohistoria genom 50 föremål. Hon gör e... Läs mer
Entrepreneurial Ecosystems meet Innovation Systems: Synergies, Policy Lessons and Overlooked Dimensions

Entrepreneurial Ecosystems meet Innovation Systems: Synergies, Policy Lessons and Overlooked Dimensions

Alexandra Tsvetkova, Jana Schmutzler & Rhiannon Pugh | 2020 | Edward Elgar
För många forskare är skillnaden mellan ”entreprenöriella ekosystem” och ”innovationssystem” milsvid, för praktiker ter sig begreppen snarare som två ord för samma sak. Frågan är hur de kan bidra till regional tillväxt. I Entrepreneurial Ecosystem... Läs mer
Sustainable Entrepreneurship and Entrepreneurial Ecosystems. Frontiers in European Entrepreneurship Research

Sustainable Entrepreneurship and Entrepreneurial Ecosystems. Frontiers in European Entrepreneurship Research

Eddy Laveren, Robert Blackburn, Cyrine Ben-Hafaïedh, Cristina Díaz-García & Ángela González-Moreno | 2020 | Edward Elgar
Hur skapar vi förutsättningar för ett mer hållbart entreprenörskap? Frågan är brännande och av kapitlen i Sustainable Entrepreneurship and Entrepreneurial Ecosystems att döma, är vi i Norden de forskningsmässiga svaren på spåren. Nästan hälften av fö... Läs mer
Open Innovation Results – Going Beyond the Hype and Getting Down to Business

Open Innovation Results – Going Beyond the Hype and Getting Down to Business

Henry Chesbrough | 2020 | Oxford University Press
Henry Chesbrough, nestor inom forskningsfältet öppen innovation, fokuserar i sin senaste bok på arbetet som tar vid efter hajpen. Att bara generera ny teknik är inte tillräckligt, argumenterar han. Den måste få bred spridning och användning innan des... Läs mer
Digital Disruptive Innovation

Digital Disruptive Innovation

Joe Tidd | 2020 | World Scientific
I Digital Disruptive Innovation diskuteras strategier, affärsmodeller och plattformar kopplade till digital teknik. Flera av bokens kapitel är skrivna av svenska forskare. Siri Jagstedt och Magnus Persson har gjort en fallstudie av ett företag inom t... Läs mer
The Technologized Investor: Innovation through Reorientation

The Technologized Investor: Innovation through Reorientation

Ashby H B Monk & Dane Rook | 2020 | Stanford University Press
Institutionella investerare. Så kallas banker, pensionsfonder, försäkringsbolag och större företag som investerar i arbetet med att lösa några av samhällets största utmaningar. Klimatförändringar, skenande inkomstklyftor och demografiska utmaningar m... Läs mer
Advances in Crowdfunding – Research and Practice

Advances in Crowdfunding – Research and Practice

Rotem Shneor, Liang Zhao & Bjørn-Tore Flåten | 2020 | Palgrave Macmillan
Crowdfunding, gräsrotsfinansiering, växte stort efter finanskrisen 2008 när bankers utlåning till företag minskade. Sedan dess har det funnits ett utbrett intresse att forska på den nydanande finansieringsformen. I antologin Advances in Crowdfunding ... Läs mer
Handbook of Research on Entrepreneurship and Aging

Handbook of Research on Entrepreneurship and Aging

Mikaela Backman, Charlie Karlsson & Orsa Kekezi | 2019 | Edward Elgar
Att man skulle bli mindre entreprenöriell med åldern är en myt. Sannolikheten för att starta företag är högre vid åldern 65–74 år, än vid 50–64 år. Kanske kan den tredje ålderns företagare vara med och lösa den demografiska utmaning som världen står ... Läs mer
Research Handbook on Entrepreneurial Behavior, Practice and Process

Research Handbook on Entrepreneurial Behavior, Practice and Process

William B Gartner & Bruce T Teague | 2020 | Edward Elgar
Vad gör entreprenörer? Den skenbart enkla frågan ligger till grund för Research Handbook on Entrepreneurial Behavior, Practice and Process. Bokens tre delar presenterar perspektiv, metoder och insikter från en rad namnkunniga entreprenörskapsforskare... Läs mer
New Frontiers in Entrepreneurial Finance Research

New Frontiers in Entrepreneurial Finance Research

Anita Quas, Yan Alperovych, Cristiano Bellavitis, Ine Paeleman & Dzidziso Samuel Kamuriwo | 2019 | World Scientific
I dag är det enklare och billigare än någonsin att starta företag, konstaterar Anita Quas, Yan Alperovych, Cristiano Bellavitis, Ine Paeleman och Dzidziso Samuel Kamuriwo i New Frontiers in Entrepreneurial Finance Research. Entreprenörer kan utnyttja... Läs mer
Moderna tider 4.0 – Från kugge i maskineriet till vinnare bland algoritmerna

Moderna tider 4.0 – Från kugge i maskineriet till vinnare bland algoritmerna

Jonas Grafström | 2020 | Volante
Vad kan vi lära av historiska omställningar? Vilka branscher kommer att blomstra – och vilka kommer att dö? Jonas Grafström konstaterar att vi redan innan coronakrisen var inne i en ovanlig tid. Nu har förändringens vindar nått orkanstyrka. I boken M... Läs mer
Globala affärer: Tidlösa principer och strategiska ramverk

Globala affärer: Tidlösa principer och strategiska ramverk

Sara Melén Hånell, Emilia Rovira Nordman, Daniel Tolstoy & Erik Wetter | 2020 | Ekerlids
Internationella marknader lockar många företagare, men globala affärer kräver eftertanke. En alltför snabb lansering kan leda till misslyckande, samtidigt är det inte heller bra att vara för långsam. En annan riskfaktor är att företaget lägger tid oc... Läs mer
Digital Innovation – Harnessing the Value of Open Data

Digital Innovation – Harnessing the Value of Open Data

Anne-Laure Mention | 2019 | World Scientific
Öppna data ökar transparensen i samhället. Många utmaningar och samhällsproblem har kunnat lösas i och med tillgång till stora mängder information. Anne-Laure Mention är redaktör för Digital Innovation – Harnessing the Value of Open Data som behandla... Läs mer
Business Models and Strategy

Business Models and Strategy

John Gibe & Thomas Kalling | 2019 | Studentlitteratur
Affärsmodellen kopplar samman faktorer i företaget som tillgångar, aktiviteter, struktur, kultur och kontrollmekanismer med allt som finns i organisationens omvärld: kunder, leverantörer, konkurrenter, teknisk utveckling, trender, politik och samhäll... Läs mer