Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatPer Davidsson exemplifierade med nykterhetsrörelsens utbredning i början av 1900-talet
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Boktips

I ESBRIs tidning Entré har vi ända sedan starten 1997 tipsat om böcker inom området entreprenörskap och småföretag. Nu lägger vi successivt ut alla dessa boktips på nätet. Här finner du även boktips som inte publicerats någon annan stans. Välkommen att botanisera bland boktitlarna.

Lämna sökrutan tom och tryck "sök" om du vill se alla boktips!
The Entrepreneurial Mindset

The Entrepreneurial Mindset

Rita Gunther McGrath & Ian MacMillan | 2000 | Harvard Business School Press
Den nya ekonomin innebär nya förutsättningar och nya utmaningar för företagare, stora som små. För att lyckas krävs nya grepp, hävdar Rita Gunther McGrath och Ian MacMillan. I boken "The Entrepreneurial Mindset" beskriver de hur entreprenörer tänker ... Läs mer
Akademiskt entreprenörskap - universitet och näringsliv i samverkan

Akademiskt entreprenörskap - universitet och näringsliv i samverkan

Magnus Henrekson & Nathan Rosenberg | 2000 | SNS Förlag
"Akademiskt entreprenörskap" handlar om akademikers olika sätt att direkt delta i kommersialiseringen av sin forskning. Det är även titeln på en ny bok med tillägget "Universitet och näringsliv i samverkan". Boken är skriven av Magnus Henrekson och N... Läs mer

Entreprenörskapets rötter

Hans Landström | 1999 | Studentlitteratur
I "Entreprenörskapets rötter" gör Hans Landström en djupdykning i entreprenörskapsforskningens ursprung och utveckling. Att ordet entreprenörskap på senare tid fått ökad popularitet gör kanske att många tror att det utgör ett nytt forskningsområde. F... Läs mer
Radical Innovation

Radical Innovation

Richard Leifer m fl | 2000 | Harvard Business School Press
Hur många stora företag var först ut med de teknologier och modeller som i dag dominerar marknaderna för e-handel, bioteknik och trådlös kommunikation? Det är författarna till "Radical Innovation" som ställer frågan och de svarar samtidigt: inte mång... Läs mer
Careerpreneurs

Careerpreneurs

Dorothy Perrin Moore | 2000 | Davies-Black Publishing
"Careerpreneurs" vänder sig till kvinnor som känner att de slagit i glastaket, det vill säga den osynliga barriär som gör att de inte kan avancera högre upp i organisationen, kvinnor som tröttnat på att jobba för någon annan och som behöver inspirati... Läs mer
Small and Medium Enterprises in Distress

Small and Medium Enterprises in Distress

Philippe Régnier | 2000 | Gower Publishing Limited
Efter Asienkrisen 1997 har det främst varit de stora asiatiska företagen som uppmärksammats i världspressen och i forskningen. Detta trots att det faktiskt var de små och medelstora företagen som drabbades hårdast. Enligt Philippe Régnier var det äve... Läs mer
Entreprenørskap på norsk

Entreprenørskap på norsk

Olav R. Spilling | 1998 | Fagbokforlaget
Skandinavisk litteratur om entreprenörskap är fortfarande något tämligen sällsynt, men nu finns ett nytt norskt tillskott. Med "Entreprenørskap på norsk" vill redaktören Olav R. Spilling leverera en bred teoretisk och empirisk bild av entreprenörskap... Läs mer

Harvard Business Review on Strategies for Growth

George Stalk jr m fl | 1998 | Harvard Business School Press
åtta artiklar om tillväxt har sammanställts i "Harvard Business Review on Strategies for Growth". Till stor del handlar det om nytänkande: nytänkande i form av vad företaget erbjuder sina kunder, nytänkande vid företagsförvärv och vid val av strategi... Läs mer
Angel Investing

Angel Investing

Mark Van Osnabrugge & Robert J Robinson | 2000 | Jossey-Bass
Vad bör en investeringssugen affärsängel leta efter? Och hur ska entreprenören presentera sitt företag för den potentiella investeraren? Boken "Angel Investing" berättar allt som är värt att veta om finansiering via affärsänglar - både ur blivande än... Läs mer
Företagandets konst

Företagandets konst

Gunnar Eliasson & Ulla Eliasson | 1997 | City University Press
Gnosjöandan i all ära, men det var i Florens det började. På 1400- och 1500-talet skapades flera av tidernas största konstverk här, av välkända konstnärer som Leonardo, Botticelli, Giotto, Michelangelo och Verrocchio. Redan under renässansen var bety... Läs mer
Mastering Enterprise

Mastering Enterprise

Sue Birley & Daniel F. Muzyka | 1997 | Pitman Publishing
"Your single-source guide to becoming an entrepreneur". Det är den blygsamma undertiteln på boken "Mastering Enterprise", en ny bok i Financial Times bokserie.Här får vi lära oss att identifiera och utveckla affärsmöjligheter, att konkretisera affärs... Läs mer
Företagaren i välfärdssamhället

Företagaren i välfärdssamhället

Lars Bergman, Pontus Braunerhjelm, Stefan Fölster m fl | 1998 | SNS Förlag
Årets rapport från SNS Konjunkturråd behandlar tre av de stora frågorna i den ekonomisk-politiska debatten: Sveriges framtid som bas för multinationella storföretag, den offentliga sektorns roll i välfärdssamhället samt den svenska miljön för småföre... Läs mer
Small Firms, Large Concerns

Small Firms, Large Concerns

Konosuke Odaka & Minoru Sawai | 1998 | Oxford University Press
Småföretagande anses ofta generera en rad positiva effekter som att skapa nya arbetstillfällen, ge upphov till ny teknologi och vitalisera samhällsekonomier. Trots detta har ganska liten uppmärksamhet fästs vid småföretagandets roll i ett vidare pers... Läs mer
Omvärldsanalys

Omvärldsanalys

Per Frankelius | 2001 | Liber Ekonomi
Synen på omvärldens betydelse för företag har i stort sett dominerats av en och samma teori sedan 1700-talet, menar Per Frankelius och utmanar denna i sin bok Omvärldsanalys. Det traditionella sättet att analysera omvärlden bygger på en linjär modell... Läs mer
Small Firms and Network Economies

Small Firms and Network Economies

Martin Perry | 1999 | Routledge
I Small Firms and Network Economies står småföretagens nätverkskontext i fokus. Det finns ett behov av att identifiera vilka krafter som är bärande för nätverk idag, enligt författaren Martin Perry. Den ensidiga bilden av nätverk som något progressiv... Läs mer
The Origin and Evolution of New Businesses

The Origin and Evolution of New Businesses

Amar Bhidé | 2000 | Oxford University Press
Mer än tio års forskning ligger till grund för boken The Origin and Evolution of New Businesses. Författaren Amar Bhidé vill avmystifiera tänkandet kring entreprenörskap och undersöka möjligheter och svårigheter i uppstartandet av nya företag. Han pu... Läs mer
The Innovation Journey

The Innovation Journey

Andrew H. Van de Ven | 1999 | Oxford University Press
Hur och varför utvecklas innovationer från koncept till verklighet? Det är frågan som behandlas i boken The Innovation Journey. Den är baserad på studier av ett antal innovationsprocesser, där man fokuserat just utveckling snarare än förutsättningar ... Läs mer
Företagande och handel i det medeltida Europa

Företagande och handel i det medeltida Europa

Edwin S. Hunt & James M. Murray | 2001 | SNS Förlag
Länge har medeltiden setts som en dyster passage i ekonomins historia, en mörk fond till den verkligt blomstrande perioden i den protestantiska världen efter år 1500. Företagande och handel i det medeltida Europa gör upp med denna myt. Författarna me... Läs mer

The Book of Entrepreneurs’ Wisdom

Peter Krass | 1999 | Wiley
Namnet lovar mycket - The Book of Entrepreneurs’ Wisdom. Kanske ryms inte all entreprenöriell visdom i världen mellan pärmarna, men väl en hel del framgångshistorier från ett femtiotal entreprenörer. Boken innehåller förstahandsinformation i form av ... Läs mer

Contemplative Leadership for Entrepreneurial Organizations

Nancy J. Eggert | 1998 | Quorum Books
Att försöka ändra ett paradigm innebär att ändra en persons hela världsbild - alla de grundläggande värderingar, tankar och uppfattningar som styr dennes handlingar. Det är med andra ord ingen enkel uppgift. Ändå är det precis det som författaren Nan... Läs mer
Mest lästa artiklar nu