Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatTa del av vår Q&A med Johan Wiklund på temat adhd och entreprenörskap
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Boktips

I ESBRIs tidning Entré har vi ända sedan starten 1997 tipsat om böcker inom området entreprenörskap och småföretag. Nu lägger vi successivt ut alla dessa boktips på nätet. Här finner du även boktips som inte publicerats någon annan stans. Välkommen att botanisera bland boktitlarna.

Lämna sökrutan tom och tryck "sök" om du vill se alla boktips!

The Flexible Firm

Julian Birkinshaw & Peter Hagström | 2000 | Oxford University Press
Boken The Flexible Firm bygger på ett samarbete mellan forskare och företag, som pågick under två år. Intentionen var att akademikerna skulle presentera sina forskningsidéer och företagen skulle testa idéernas relevans. Ett övergripande mål var att u... Läs mer
Net Entrepreneurs only

Net Entrepreneurs only

Gregory K Ericksen | 2000 | John Wiley & Sons, Inc.
Gregory K Ericksen har samlat tio entreprenörer som lyckats väl med sina Internetbaserade företag och låter dem berätta om sina erfarenheter i boken Net Entrepreneurs only. Christina Jones är en av dem som intervjuats. Hon valde att hoppa av ett inko... Läs mer

Öresundsbron på uppmärksamhetens marknad

Per Olof Berg, Anders Linde-Laursen & Orvar Löfgren | 2002 | Studentlitteratur
Öresundsbron på uppmärksamhetens marknad handlar om invigningen av Öresundsbron, och är en uppföljare till boken Invoking a Transnational Metropolis. En grupp etnologer, ekonomer och filosofer från Lund och Köpenhamn granskar hur invigningen av Öresu... Läs mer
The role of SMEs in National Economies in East Asia

The role of SMEs in National Economies in East Asia

Charles Harvie & Boon- Chye Lee | 2002 | Edward Elgar
The role of SMEs in National Economies in East Asia handlar om vilken betydelse små och medelstora företag har för de östasiatiska ländernas ekonomier. 20 forskare har medverkat i boken, där målet är att identifiera de karaktäristiska drag som finns ... Läs mer
Entrepreneurs and the Transformation of the Global Economy

Entrepreneurs and the Transformation of the Global Economy

Anthony P. Ellison | 2002 | Edward Elgar
Entreprenörer har spelat en central roll i formandet av den globala ekonomin, hävdar Anthony P. Ellison. Han tar genvägen över de neo-klassiska tolkningarna av vad som driver marknadsprocesser framåt i boken Entrepreneurs and the Transformation of th... Läs mer

Creating the New Economy

RD Norton | 2001 | Edward Elgar
RD Norton har Schumpeter som ledstjärna när han skriver om den nya ekonomin. I boken Creating the New Economy konstaterar Norton att begreppet "den nya ekonomin" utvecklades i samband med pc-branschens framväxt och återhämtningen i den amerikanska ek... Läs mer

Invoking a Transnational Metropolis

Per Olof Berg, Anders Linde-Laursen & Orvar Löfgren | 2000 | Studentlitteratur
Sommaren år 2000 invigdes Öresundsbron - efter nästan ett sekels heta diskussioner och ständigt ändrade planer. I Invoking a Transnational Metropolis analyseras spänningen och förväntningarna som omgav planeringen för och byggandet av bron. Författar... Läs mer

Innovation, Organization and Economic Dynamics

Giovanni Dosi | 2001 | Edward Elgar
Giovanni Dosi är professor i ekonomi på St Anna School of Advanced Studies i Pisa. Under titeln Innovation, Organization and Economic Dynamics har han samlat essäer skrivna under två decenniers tid. Boken är uppdelad i fem avsnitt där Dosi dels prese... Läs mer
Organic Growth

Organic Growth

Jean-Frédéric Mognetti | 2002 | John Wiley & Sons, inc.
Trenden för att uppnå tillväxt går mot fusioner, förvärv och differentiering. Men detta paradigm utmanas av Jean-Frédéric Mognetti i boken "Organic Growth". Mognetti tar sin utgångspunkt i redan existerande strategier för marknadsföring och försäljni... Läs mer
The Anatomy and Evolution of Industries

The Anatomy and Evolution of Industries

Orietta Marsili | 2001 | Edward Elgar
Relationen mellan industriell dynamik och teknologiska förändringar undersöks i boken The Anatomy and Evolution of Industries, som bland annat vänder sig till forskare och politiker. Genom att kombinera utvecklingsteori med empiriskt material illustr... Läs mer
The Strategic Management of Innovation

The Strategic Management of Innovation

Jon Sundby | 2001 | Edward Elgar
The Strategic Management of Innovation handlar om den sociala processen att leda en innovationsorganisation genom att använda strategi. Författaren Jon Sundby utgår från en teori baserad på sociologi och menar att strategi är både en tolkning av den ... Läs mer
Attracting capital from Angels

Attracting capital from Angels

Brian E. Hill & Dee Power | 2002 | John Wiley & Sons, Inc.
Attracting capital from Angels handlar om affärsänglar - om hur man hittar dem, om hur de tänker och om hur man arbetar med dem. Brian E. Hill och Dee Power har intervjuat en mängd affärsänglar och entreprenörer i USA för att dra nytta av deras erfar... Läs mer

Entreprenörskapets dynamik och regionala förankring

Peter Aronsson & Bengt Johannisson | 2002 | Växjö University Press
Vad är det som påverkar hur olika regioner utvecklas? Författarna till Entreprenörskapets dynamik och regionala förankring är eniga om att ekonomi och teknologi knappast är hela förklaringen. I bokens inledning skriver redaktörerna Peter Aronsson och... Läs mer

Marginalisering eller integration

Roger Andersson m fl | 2001 | Nutek
Marginalisering eller integration är titeln på en svensk, tvärvetenskaplig antologi om invandrares företagande. Boken rymmer 14 kapitel inom fyra spår: Breda beskrivningar, Grupper i fokus, Politiken samt Komparativa perspektiv. Vägen till ekonomisk ... Läs mer

Peter Drucker: Shaping the Managerial Mind

John E Flaherty | 1999 | Jossey-Bass
Filosof, sociolog, konstkritiker och pappa till den moderna managementteorin. Det är bara några av de epitet som tilldelats Peter Drucker. John E Flaherty har följt hans arbete under många år, och det har resulterat i boken P... Läs mer

The Organizational Form of Family Business

Stefan Bornheim | 2000 | Kluwer Academic Publishers
Familjeföretagen är i fokus i Stefan Bornheims bok The Organizational Form of Family Business. Han menar att tidigare forskning om familjeföretag främst varit beskrivande, anekdotisk och praktiskt rådgivande. Syftet med boken är att öka förståelsen f... Läs mer

Entrepreneurship and Organization

Michael J Lynskey & Seiichiro Yonekura | 2002 | Oxford University Press
Asiatiska, europeiska och nordamerikanska forskare belyser i Entrepreneurship and Organization entreprenörskap ur ett ekonomisk-historiskt perspektiv. Exemplen hämtas från de senaste hundra årens företagande i de olika världsdelarna. Några av de före... Läs mer

The Growth of the Firm

Christos Pitelis | 2002 | Oxford University Press
Boken The Growth of the Firm är en hyllning till nationalekonomen Edith Penrose och hennes bidrag till att öka förståelsen för hur företag växer. Under sin forskarkarriär studerade Penrose tillväxt ur en rad olika synvinklar: teorier från industriell... Läs mer

Entrepreneurship and the Internationalisation of Asian Firms

Henry Wai-chung Yeung | 2002 | Edward Elgar
Varje entreprenör som tar sin verksamhet utomlands måste handskas med en helt ny företagsmiljö, och det ställer ofta till problem. Ändå saknas fortfarande forskning på detta viktiga område, hävdar Henry Wai-chung Yeung, som med boken Entrepreneurship... Läs mer

Patent Empowerment for Small Corporations

M Henry Heines | 2001 | Quorum
Patent är småföretagens viktigaste tillgång, skriver Henry Heines i Patent Empowerment for Small Corporations. Uttalandet gäller särskilt för nya tekniktunga företag som ännu inte fått igång sin försäljning på allvar. Oavsett om de är självständiga e... Läs mer
Mest lästa artiklar nu