Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatTa del av vår Q&A med Johan Wiklund på temat adhd och entreprenörskap
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Boktips

I ESBRIs tidning Entré har vi ända sedan starten 1997 tipsat om böcker inom området entreprenörskap och småföretag. Nu lägger vi successivt ut alla dessa boktips på nätet. Här finner du även boktips som inte publicerats någon annan stans. Välkommen att botanisera bland boktitlarna.

Lämna sökrutan tom och tryck "sök" om du vill se alla boktips!

The Money of Invention

Paul A Gompers & Josh Lerner | 2001 | Harvard Business School Press
När ekonomin och IT-branschen blomstrade hyllades riskkapitalisterna som främjare av innovation, men när marknaden vände anklagades de för att endast vara ute efter snabba klipp. Vilken bild är den sanna? frågar författarna till The Money of Inventio... Läs mer

The Networked Firm in a Global World

Eirik Vatne & Michael Taylor | 2000 | Ashgate Publishing Company
"Teoretiska koncept och förklaringar är grundläggande för att förstå även praktiska problem", hävdar författarna till The Networked Firm in a Global World. I tolv kapitel presenteras och kritiseras olika teoretiska modeller för studier av nätverk, in... Läs mer

Bridging the Entrepreneurial Financing Gap

Michael J Whincop | 2001 | Ashgate Publishing Company
Betydelsen av entreprenörskap, innovation och småföretagande har ökat i de flesta länder under det senaste årtiondet. Många regeringar försöker med politiska verktyg stimulera småföretagarnas tillgång till kapital. Författarna till Bridging the Entre... Läs mer

The Growth and Transformation of Small Firms in India

Sebastian Morris, Rekesh Basant, Keshab Das, K. Ramachandran & Abraham Koshy |  | Oxford University Press
Det är först och främst makroekonomiska förhållanden och handelsregler, effektiva institutioner och fungerande kreditmarknader som avgör framgången i småföretagssektorn. I andra hand kommer konsekvenserna av specifika policybeslut. Detta menar förfat... Läs mer
The Kingmakers - Venture Capital and the Money Behind the Net

The Kingmakers - Venture Capital and the Money Behind the Net

Karen Southwick | 2001 | John Wiley & Sons, Inc.
Riskkapitalindustrin har blivit viktig för många entreprenöriella företag. Ändå är det få som känner till hur riskkapitalisterna resonerar när de väljer vilka entreprenörer och företagsidéer de vill satsa på. I boken The Kingmakers "avslöjar" journal... Läs mer
Gerillaföretagaren

Gerillaföretagaren

Stefan Ekberg | 2001 | Redaktionen
"Gerillamarknadsföring handlar om att marknadsföra ditt företag med kreativitet och energi snarare än med pengar" skriver författaren inledningsvis i boken Gerillaföretagaren. Det lilla företagets möjligheter att marknadsföra sig står i fokus. Småför... Läs mer

New Regional Development Paradigms, vol. I Globalisation and the New Regional Development

Asfaw Kumsa & Terry G. McGee | 2000 | Greenwood Press
Globalisation and the New Regional Development är den första av fyra volymer innehållande föredrag på temat regional utveckling. Dessa hölls på en av FN organiserad konferens i Japan 1998. De tolv författarna analyserar globaliseringen och dess teore... Läs mer

Human Relations Management in Young, Growing companies

Marvin Snider | 2001 | Quorum Books
Nyckeln till framgång i nya och växande företag är "relationsmanagement". Det menar författaren till Human Relations Management in Young, Growing Companies. I managementstudier förbises ofta den viktiga kunskapen att kunna hantera mänskliga relatione... Läs mer
Entrepreneurship in Business and Research

Entrepreneurship in Business and Research

Magnus Henrekson, Mats Larsson & Hans Sjögren | 2001 | Probus Förlag HB
Inför professor Håkan Lindgrens, Handelshögskolan i Stockholm, 60-årsdag har en ny antologi om entreprenörskap utkommit. Fjorton forskare har bidragit till hyllningsskriften Entrepreneurship in Business and Research som spänner över både ämnen som "E... Läs mer
Local Enterprise on the North Atlantic Margin

Local Enterprise on the North Atlantic Margin

Reginald Byron & John Hutson | 1999 | Ashgate Publishing Company
Har landsbygden en framtid? Det senaste decenniets ekonomiska förändringar har skapat hårda villkor för småföretag i marginaliserade regioner. I de nordatlantiska länderna har den ekonomiska utvecklingen främst koncentrerats kring storstäderna, medan... Läs mer
Research on the Management of Innovation

Research on the Management of Innovation

Andrew H. Van de Ven, Harold L. Angle & Marshall Scott Pool | 2000 | Oxford University Press
Research on the Management of Innovation handlar om innovationsprocesser, som studerats under lång tid. MIRP (The Minnesota Innovation Research Program) ligger till grund för de resultat som redovisas i boken. Främst är det innovationsprocessers uppk... Läs mer

Development of Small-Scale Industries during the New Order Government in Indonesia

Tulus Tahi Hamonangan Tambunan | 2000 | Ashgate Publishing Limited
Intresset för småskaliga industrier (SSI) i mindre utvecklade länder har ökat under senaste åren. Utvecklingen av den småskaliga industrisektorn är relaterad till faktorer som teknikutveckling, regional ekonomisk utveckling och förändringar i den glo... Läs mer

Entrepreneurship and New Venture Management

Isa van Aardt, Carel van Aardt & Stefan Bezuidenhout | 2000 | Oxford University Press
Vilka möjligheter har den som vill försöka starta ett företag? Var börjar man någonstans? Författarna till "Entrepreneurship and New Venture Management" uppmuntrar initiativförmågan och visar bland annat hur företagaren blir internationellt konkurren... Läs mer
How to survive the e-business downturn

How to survive the e-business downturn

Colin Barrow | 2001 | John Wiley & Sons Ltd
Föreställningen om att ett "e" i början av firmanamnet skulle garantera en lukrativ succé har kommit på skam. IT-miljardärerna blir allt färre, och enskilda nätföretag har upplevt en extrem turbulens och nedgång på marknaden. Hela 90 procent av e-för... Läs mer

Industrial Networks and Proximity

Milford B.Green & Rod B. McNaughton | 2000 | Ashgate Publishing Limited
Ett vanligt antagande är att företag som är lokaliserade nära varandra är mer benägna att ha kunskap om, och samarbeta med varandra. Tio artiklar som utgår ifrån detta antagande har samlats i en bok om industriella nätverk och närhet. Olika former av... Läs mer

Joining the Entrepreneurial Elite

Olaf Isachsen | 1996 | Davies-Black Publishing
Framgångsrika entreprenörer utvecklar sina bästa sidor, menar Olaf Isachsen. Hans bok handlar om att identifiera sin entreprenöriella stil och använda den i formandet av ett företag. För att att illustrera olika stilar renodlas fyra typer. Administra... Läs mer

Network Developments in Economic Spatial Systems: New Perspectives

Aura Reggiani & Daniele Fabbri | 1999 | Ashgate Publishing Limited
Ursprunget till boken är ett antal möten som hållits av NECTAR (Network on European Communication and Transport Activities Research). Intentionen med dessa har varit att presentera och diskutera utvecklingen inom fältet nätverksteori ur ett tvärveten... Läs mer
Project Management for Successful Product Innovation

Project Management for Successful Product Innovation

Alan Webb | 2000 | Gower Publishing
Skapandet av innovativa produkter är ett område som utmanar, eftersom det handlar om att möta något nytt och dittills okänt. Alan Webbs bok är en guide för den som leder projekt vilka involverar utvecklandet av nya produkter. I boken behandlas aspekt... Läs mer

The Business of Networks

Robert Huggins | 2000 | Ashgate Publishing Limited
Nätverkskoncept har utvecklats till att bli viktiga instrument för teoribildningen kring samarbete och utbyte som sker mellan företag. Dessa studier har alltmer kopplats till förklaringsmodeller av ekonomisk utveckling och tillväxt på lokal och regio... Läs mer
The Management of Technological Innovation: An International and Strategic Approach

The Management of Technological Innovation: An International and Strategic Approach

Mark Dodgson | 2000 | Oxford University Press
Teknologisk innovation har kommit att bli en fundamental konkurrensfaktor för företag i många sektorer. I "The Management of Technological Innovation" analyseras de uppgifter som åligger en manager inom området. Forskning och utveckling, teknologisk ... Läs mer
Mest lästa artiklar nu