Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Boktips

I ESBRIs tidning Entré har vi ända sedan starten 1997 tipsat om böcker inom området entreprenörskap och småföretag. Nu lägger vi successivt ut alla dessa boktips på nätet. Här finner du även boktips som inte publicerats någon annan stans. Välkommen att botanisera bland boktitlarna.

Lämna sökrutan tom och tryck "sök" om du vill se alla boktips!
New Frontiers in Entrepreneurial Finance Research

New Frontiers in Entrepreneurial Finance Research

Anita Quas, Yan Alperovych, Cristiano Bellavitis, Ine Paeleman & Dzidziso Samuel Kamuriwo | 2019 | World Scientific
I dag är det enklare och billigare än någonsin att starta företag, konstaterar Anita Quas, Yan Alperovych, Cristiano Bellavitis, Ine Paeleman och Dzidziso Samuel Kamuriwo i New Frontiers in Entrepreneurial Finance Research. Entreprenörer kan utnyttja... Läs mer
Moderna tider 4.0 – Från kugge i maskineriet till vinnare bland algoritmerna

Moderna tider 4.0 – Från kugge i maskineriet till vinnare bland algoritmerna

Jonas Grafström | 2020 | Volante
Vad kan vi lära av historiska omställningar? Vilka branscher kommer att blomstra – och vilka kommer att dö? Jonas Grafström konstaterar att vi redan innan coronakrisen var inne i en ovanlig tid. Nu har förändringens vindar nått orkanstyrka. I boken M... Läs mer
Globala affärer: Tidlösa principer och strategiska ramverk

Globala affärer: Tidlösa principer och strategiska ramverk

Sara Melén Hånell, Emilia Rovira Nordman, Daniel Tolstoy & Erik Wetter | 2020 | Ekerlids
Internationella marknader lockar många företagare, men globala affärer kräver eftertanke. En alltför snabb lansering kan leda till misslyckande, samtidigt är det inte heller bra att vara för långsam. En annan riskfaktor är att företaget lägger tid oc... Läs mer
Digital Innovation – Harnessing the Value of Open Data

Digital Innovation – Harnessing the Value of Open Data

Anne-Laure Mention | 2019 | World Scientific
Öppna data ökar transparensen i samhället. Många utmaningar och samhällsproblem har kunnat lösas i och med tillgång till stora mängder information. Anne-Laure Mention är redaktör för Digital Innovation – Harnessing the Value of Open Data som behandla... Läs mer
Business Models and Strategy

Business Models and Strategy

John Gibe & Thomas Kalling | 2019 | Studentlitteratur
Affärsmodellen kopplar samman faktorer i företaget som tillgångar, aktiviteter, struktur, kultur och kontrollmekanismer med allt som finns i organisationens omvärld: kunder, leverantörer, konkurrenter, teknisk utveckling, trender, politik och samhäll... Läs mer
Digital Entrepreneurship in Sub-Saharan Africa – Challenges, Opportunities and Prospects

Digital Entrepreneurship in Sub-Saharan Africa – Challenges, Opportunities and Prospects

Nasiru D Taura, Elvira Bolat och Nnamdi O Madichie | 2019 | Palgrave
Hur kommer det sig att vissa digitala företag i Afrika utvecklas medan andra stagnerar eller upphör? En rad fallstudier i Digital Entrepreneurship in Sub-Saharan Africa – Challenges, Opportunities and Prospects lyfter fram utmaningar som digitala ent... Läs mer
Innovation for Sustainability – Business Transformations Towards a Better World

Innovation for Sustainability – Business Transformations Towards a Better World

Nancy Bocken, Paavo Ritala, Laura Albareda & Robert Verburg | 2019 | Springer
Det krävs stora innovationsinsatser på alla nivåer för att avvärja klimatkrisen och uppnå andra hållbara utvecklingsmål. I en ny bok diskuteras möjligheter och utmaningar kring hållbar innovation. De viktigaste globala utmaningarna finns i Globala... Läs mer
Managing Sustainable Innovation

Managing Sustainable Innovation

Vanessa Ratten, Marcela Ramirez-Pasillas och Hans Lundberg | 2019 | Routledge
Det har blivit allt viktigare för företag att utveckla och tillämpa hållbara affärsmodeller. I takt med detta har även forskningen inom området ökat. I antologin Managing Sustainable Innovation har redaktörerna Vanessa Ratten, Marcela Ramirez-Pasilla... Läs mer
China’s Quest for Innovation – Institutions and Ecosystems

China’s Quest for Innovation – Institutions and Ecosystems

Shuanping Dai & Markus Taube | 2019 | Routledge
Innovationsnationen Kina möter en rad utmaningar. I boken China’s Quest for Innovation – Institutions and Ecosystems diskuterar ett tjugotal forskare, främst kinesiska och europeiska, såväl politisk toppstyrning som villkoren för entreprenöriella grä... Läs mer
Responsible Innovation in Digital Health – Empowering the Patient

Responsible Innovation in Digital Health – Empowering the Patient

Tatiana Iakovleva, Elin M Oftedal & John Bessant | 2019 | Edward Elgar
Hur ser en ansvarstagande innovationsprocess inom hälsovårdssektorn ut? Och hur kan företag med hjälp av användare, sjukvårdspersonal och politiker bidra till ett system som levererar bättre vård till lägre pris? Det är frågor som redaktörerna Tatian... Läs mer
Innovation Commons – The Origin of Economic Growth

Innovation Commons – The Origin of Economic Growth

Jason Potts | 2019 | Oxford University Press
Hur övergår ny teknik till att bli en entreprenöriell möjlighet, som i sin tur kan ligga till grund för ekonomisk tillväxt? Jason Potts är övertygad om att svaret stavas samarbete. Han betraktar innovation som en social process och utvecklar i boken ... Läs mer
En dynamisk arbetsmarknad

En dynamisk arbetsmarknad

Charlotta Stern | 2019 | Dialogos
Lägre lön, sämre arbetsvillkor och stor risk att företaget inte överlever. Det är verkligheten för den som tar anställning i ett nystartat företag. Därför är det ofta personer med en svagare position på arbetsmarknaden som tackar ja till jobbet. Förd... Läs mer
Making Change. Youth Social Entrepreneurship as an Approach to Positive Youth and Community Development

Making Change. Youth Social Entrepreneurship as an Approach to Positive Youth and Community Development

Tina P Kruse | 2019 | Oxford University Press
Med ett tvärvetenskapligt anslag och många fallstudier utforskar Tina Kruse skärningspunkten mellan ungdomars utveckling, samhällsutveckling och socialt entreprenörskap. Hon menar att ungas engagemang kan leda till socioekonomisk transformation av et... Läs mer
Digital Health Entrepreneurship

Digital Health Entrepreneurship

Sharon Wulfovich & Arlen Meyers | 2020 | Springer
Digital innovation inom hälsovårdssektorn är en ung företeelse med många utmaningar. Forskning visar att de digitala innovationerna kan bidra till en vård som både ger bättre resultat och är mer kostnadseffektiv, jämfört med enbart traditionell vård.... Läs mer
Knowledge-Based Social Entrepreneurship – Understanding Knowledge Economy, Innovation, and the Future of Social Entrepreneurship

Knowledge-Based Social Entrepreneurship – Understanding Knowledge Economy, Innovation, and the Future of Social Entrepreneurship

Mitt Nowshade Kabir | 2019 | Palgrave Macmillan
Kunskapsintensiva företag inom informations- och kommunikationsteknologi (IKT) har drivit den snabba tekniska utvecklingen, några har blivit störst i världen på mindre än 30 år. Samma entreprenöriella mindset kan bidra till att lösa världens sociala ... Läs mer
A Research Agenda for Entrepreneurship and Innovation

A Research Agenda for Entrepreneurship and Innovation

David B Audretsch, Erik E Lehmann & Albert N Link | 2019 | Edward Elgar
Syftet med den bokserie som A Research Agenda for Entrepreneurship and Innovation ingår i, är att staka ut riktningar för framtida forskning och policy inom olika ämnen. Redaktörerna David Audretsch, Erik Lehmann och Albert Link har samlat ett gäng n... Läs mer
Research Handbook on Boards of Directors

Research Handbook on Boards of Directors

Jonas Gabrielsson, Wafa Khlif & Sibel Yamak | 2019 | Edward Elgar
Det som händer i styrelserummet, stannar inte i styrelserummet. Det får direkta effekter på företagets verksamhet, och i förlängningen samhället. Därför är det viktigt att öka kunskapen om styrelsearbete. För att förstå styrelser måste vi förstå v... Läs mer
Entrepreneurial Finance. Venture Capital, Deal Structure & Valuation

Entrepreneurial Finance. Venture Capital, Deal Structure & Valuation

Janet Kiholm Smith & Richard L Smith | 2019 | Stanford University Press
Entrepreneurial Finance. Venture Capital, Deal Structure & Valuation ventilerar både entreprenörers och investerares perspektiv på finansieringsfrågor. Det är en lärobok, men enligt författarna Janet Kiholm Smith och Richard Smith lämpar den sig ... Läs mer
Bubbles and Crashes: The Boom and Bust of Technological Innovation

Bubbles and Crashes: The Boom and Bust of Technological Innovation

Brent Goldfarb & David A Kirsch | 2019 | Stanford University Press
Hur uppstår bubblor kring nya teknologier? Frågan gäckar Brent Goldfarb och David Kirsch. Boken Bubbles and Crashes: The Boom and Bust of Technological Innovation bygger på analyser av 88 olika teknologier som har lanserats under de senaste 150 åren.... Läs mer
Patent och företagshemligheter

Patent och företagshemligheter

Bengt Domeij | 2019 | Iustus förlag
”I populärkultur handlar patent om den heroiske, men excentriske uppfinnaren som har en revolutionerande idé, men som möts av misstro. […] Sådana personer existerar, men idag dominerar forskargrupper på kapitalstarka företag som rutinmässigt gör uppf... Läs mer
Mest lästa artiklar nu