Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Boktips

I ESBRIs tidning Entré har vi ända sedan starten 1997 tipsat om böcker inom området entreprenörskap och småföretag. Nu lägger vi successivt ut alla dessa boktips på nätet. Här finner du även boktips som inte publicerats någon annan stans. Välkommen att botanisera bland boktitlarna.

Lämna sökrutan tom och tryck "sök" om du vill se alla boktips!
Organic Growth

Organic Growth

Jean-Frédéric Mognetti | 2002 | John Wiley & Sons, inc.
Trenden för att uppnå tillväxt går mot fusioner, förvärv och differentiering. Men detta paradigm utmanas av Jean-Frédéric Mognetti i boken "Organic Growth". Mognetti tar sin utgångspunkt i redan existerande strategier för marknadsföring och försäljni... Läs mer
The Anatomy and Evolution of Industries

The Anatomy and Evolution of Industries

Orietta Marsili | 2001 | Edward Elgar
Relationen mellan industriell dynamik och teknologiska förändringar undersöks i boken The Anatomy and Evolution of Industries, som bland annat vänder sig till forskare och politiker. Genom att kombinera utvecklingsteori med empiriskt material illustr... Läs mer
The Strategic Management of Innovation

The Strategic Management of Innovation

Jon Sundby | 2001 | Edward Elgar
The Strategic Management of Innovation handlar om den sociala processen att leda en innovationsorganisation genom att använda strategi. Författaren Jon Sundby utgår från en teori baserad på sociologi och menar att strategi är både en tolkning av den ... Läs mer
Attracting capital from Angels

Attracting capital from Angels

Brian E. Hill & Dee Power | 2002 | John Wiley & Sons, Inc.
Attracting capital from Angels handlar om affärsänglar - om hur man hittar dem, om hur de tänker och om hur man arbetar med dem. Brian E. Hill och Dee Power har intervjuat en mängd affärsänglar och entreprenörer i USA för att dra nytta av deras erfar... Läs mer

Entreprenörskapets dynamik och regionala förankring

Peter Aronsson & Bengt Johannisson | 2002 | Växjö University Press
Vad är det som påverkar hur olika regioner utvecklas? Författarna till Entreprenörskapets dynamik och regionala förankring är eniga om att ekonomi och teknologi knappast är hela förklaringen. I bokens inledning skriver redaktörerna Peter Aronsson och... Läs mer

Marginalisering eller integration

Roger Andersson m fl | 2001 | Nutek
Marginalisering eller integration är titeln på en svensk, tvärvetenskaplig antologi om invandrares företagande. Boken rymmer 14 kapitel inom fyra spår: Breda beskrivningar, Grupper i fokus, Politiken samt Komparativa perspektiv. Vägen till ekonomisk ... Läs mer

Peter Drucker: Shaping the Managerial Mind

John E Flaherty | 1999 | Jossey-Bass
Filosof, sociolog, konstkritiker och pappa till den moderna managementteorin. Det är bara några av de epitet som tilldelats Peter Drucker. John E Flaherty har följt hans arbete under många år, och det har resulterat i boken P... Läs mer

The Organizational Form of Family Business

Stefan Bornheim | 2000 | Kluwer Academic Publishers
Familjeföretagen är i fokus i Stefan Bornheims bok The Organizational Form of Family Business. Han menar att tidigare forskning om familjeföretag främst varit beskrivande, anekdotisk och praktiskt rådgivande. Syftet med boken är att öka förståelsen f... Läs mer

Entrepreneurship and Organization

Michael J Lynskey & Seiichiro Yonekura | 2002 | Oxford University Press
Asiatiska, europeiska och nordamerikanska forskare belyser i Entrepreneurship and Organization entreprenörskap ur ett ekonomisk-historiskt perspektiv. Exemplen hämtas från de senaste hundra årens företagande i de olika världsdelarna. Några av de före... Läs mer

The Growth of the Firm

Christos Pitelis | 2002 | Oxford University Press
Boken The Growth of the Firm är en hyllning till nationalekonomen Edith Penrose och hennes bidrag till att öka förståelsen för hur företag växer. Under sin forskarkarriär studerade Penrose tillväxt ur en rad olika synvinklar: teorier från industriell... Läs mer

Entrepreneurship and the Internationalisation of Asian Firms

Henry Wai-chung Yeung | 2002 | Edward Elgar
Varje entreprenör som tar sin verksamhet utomlands måste handskas med en helt ny företagsmiljö, och det ställer ofta till problem. Ändå saknas fortfarande forskning på detta viktiga område, hävdar Henry Wai-chung Yeung, som med boken Entrepreneurship... Läs mer

Patent Empowerment for Small Corporations

M Henry Heines | 2001 | Quorum
Patent är småföretagens viktigaste tillgång, skriver Henry Heines i Patent Empowerment for Small Corporations. Uttalandet gäller särskilt för nya tekniktunga företag som ännu inte fått igång sin försäljning på allvar. Oavsett om de är självständiga e... Läs mer

The Money of Invention

Paul A Gompers & Josh Lerner | 2001 | Harvard Business School Press
När ekonomin och IT-branschen blomstrade hyllades riskkapitalisterna som främjare av innovation, men när marknaden vände anklagades de för att endast vara ute efter snabba klipp. Vilken bild är den sanna? frågar författarna till The Money of Inventio... Läs mer

The Networked Firm in a Global World

Eirik Vatne & Michael Taylor | 2000 | Ashgate Publishing Company
"Teoretiska koncept och förklaringar är grundläggande för att förstå även praktiska problem", hävdar författarna till The Networked Firm in a Global World. I tolv kapitel presenteras och kritiseras olika teoretiska modeller för studier av nätverk, in... Läs mer

Bridging the Entrepreneurial Financing Gap

Michael J Whincop | 2001 | Ashgate Publishing Company
Betydelsen av entreprenörskap, innovation och småföretagande har ökat i de flesta länder under det senaste årtiondet. Många regeringar försöker med politiska verktyg stimulera småföretagarnas tillgång till kapital. Författarna till Bridging the Entre... Läs mer

The Growth and Transformation of Small Firms in India

Sebastian Morris, Rekesh Basant, Keshab Das, K. Ramachandran & Abraham Koshy |  | Oxford University Press
Det är först och främst makroekonomiska förhållanden och handelsregler, effektiva institutioner och fungerande kreditmarknader som avgör framgången i småföretagssektorn. I andra hand kommer konsekvenserna av specifika policybeslut. Detta menar förfat... Läs mer
The Kingmakers - Venture Capital and the Money Behind the Net

The Kingmakers - Venture Capital and the Money Behind the Net

Karen Southwick | 2001 | John Wiley & Sons, Inc.
Riskkapitalindustrin har blivit viktig för många entreprenöriella företag. Ändå är det få som känner till hur riskkapitalisterna resonerar när de väljer vilka entreprenörer och företagsidéer de vill satsa på. I boken The Kingmakers "avslöjar" journal... Läs mer
Gerillaföretagaren

Gerillaföretagaren

Stefan Ekberg | 2001 | Redaktionen
"Gerillamarknadsföring handlar om att marknadsföra ditt företag med kreativitet och energi snarare än med pengar" skriver författaren inledningsvis i boken Gerillaföretagaren. Det lilla företagets möjligheter att marknadsföra sig står i fokus. Småför... Läs mer

New Regional Development Paradigms, vol. I Globalisation and the New Regional Development

Asfaw Kumsa & Terry G. McGee | 2000 | Greenwood Press
Globalisation and the New Regional Development är den första av fyra volymer innehållande föredrag på temat regional utveckling. Dessa hölls på en av FN organiserad konferens i Japan 1998. De tolv författarna analyserar globaliseringen och dess teore... Läs mer

Human Relations Management in Young, Growing companies

Marvin Snider | 2001 | Quorum Books
Nyckeln till framgång i nya och växande företag är "relationsmanagement". Det menar författaren till Human Relations Management in Young, Growing Companies. I managementstudier förbises ofta den viktiga kunskapen att kunna hantera mänskliga relatione... Läs mer