Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Boktips

I ESBRIs tidning Entré har vi ända sedan starten 1997 tipsat om böcker inom området entreprenörskap och småföretag. Nu lägger vi successivt ut alla dessa boktips på nätet. Här finner du även boktips som inte publicerats någon annan stans. Välkommen att botanisera bland boktitlarna.

Lämna sökrutan tom och tryck "sök" om du vill se alla boktips!

Joining the Entrepreneurial Elite

Olaf Isachsen | 1996 | Davies-Black Publishing
Framgångsrika entreprenörer utvecklar sina bästa sidor, menar Olaf Isachsen. Hans bok handlar om att identifiera sin entreprenöriella stil och använda den i formandet av ett företag. För att att illustrera olika stilar renodlas fyra typer. Administra... Läs mer

Network Developments in Economic Spatial Systems: New Perspectives

Aura Reggiani & Daniele Fabbri | 1999 | Ashgate Publishing Limited
Ursprunget till boken är ett antal möten som hållits av NECTAR (Network on European Communication and Transport Activities Research). Intentionen med dessa har varit att presentera och diskutera utvecklingen inom fältet nätverksteori ur ett tvärveten... Läs mer
Project Management for Successful Product Innovation

Project Management for Successful Product Innovation

Alan Webb | 2000 | Gower Publishing
Skapandet av innovativa produkter är ett område som utmanar, eftersom det handlar om att möta något nytt och dittills okänt. Alan Webbs bok är en guide för den som leder projekt vilka involverar utvecklandet av nya produkter. I boken behandlas aspekt... Läs mer

The Business of Networks

Robert Huggins | 2000 | Ashgate Publishing Limited
Nätverkskoncept har utvecklats till att bli viktiga instrument för teoribildningen kring samarbete och utbyte som sker mellan företag. Dessa studier har alltmer kopplats till förklaringsmodeller av ekonomisk utveckling och tillväxt på lokal och regio... Läs mer
The Management of Technological Innovation: An International and Strategic Approach

The Management of Technological Innovation: An International and Strategic Approach

Mark Dodgson | 2000 | Oxford University Press
Teknologisk innovation har kommit att bli en fundamental konkurrensfaktor för företag i många sektorer. I "The Management of Technological Innovation" analyseras de uppgifter som åligger en manager inom området. Forskning och utveckling, teknologisk ... Läs mer

The State of the Art in Small Business and Entrepreneurship

Pierre-André Julien | 1998 | Ashgate Publishing Company
I denna antologi inleds varje kapitel med ett citat av upptäcksresaren Montaigne. Nio forskares reflexioner över entreprenörskapsteori har samlats, vilket ger en bred redogörelse för hur fältet ser ut i dag och vad man kan vänta i framtiden. Bokens f... Läs mer

Small and Medium Enterprises in Malaysia

Moha Asri Abdullah | 1999 | Ashgate Publishing Company
Malaysias industriella struktur har blivit alltmer exportinriktad under de senaste tjugo åren, vilket har resulterat i större sårbarhet. Produktionen är starkt koncentrerad till textilier och elektronik, företagen är storskaliga och domineras av utlä... Läs mer

AMA Complete Guide to Marketing Research for Small Business

Holly Edmunds | 1996 | NTC Business Books
Många småföretagare har en kluven inställning till marknadsundersökningar. Ä ena sidan kan de ge ovärderlig information, som till exempel större kundkännedom och bättre möjligheter att fatta välgrundade beslut. Ä andra sidan kan marknadsundersöknings... Läs mer

Handbook for New Entrepreneurs

P.C. Jain | 1998 | Oxford University Press
För den som funderar på att starta ett företag kan "Handbook for New Entrepreneurs" vara intressant läsning. Det är en bok som täcker många aspekter av ämnet och redovisar en bred erfarenhet av nyföretagande. Hela processen kommenteras, från idén om ... Läs mer
Management Innovators

Management Innovators

Daniel A. Wren & The late Ronald G. Greenwood | 1998 | Oxford University Press
I "Management Innovators" presenteras de största innovatörerna genom tiderna, vilket ger en bild av hur managementhistoria sett ut från 1400-talet fram till våra dagar. Under kategorier som "Uppfinnare", "Tillverkare" och "Kommunikatörer" samlas namn... Läs mer

Learning and Innovation in Organisations and Economies

Bart Nooteboom | 2000 | Oxford University Press
Hur kan stabilitet och förändring kombineras? Antingen försöker man i organisationen utnyttja sin kompetens och sina resurser maximalt effektivt, för att företaget kortsiktigt ska kunna överleva. Eller försöker man upptäcka och utveckla ny kompetens,... Läs mer

Local and Economic Development: Renegotiating Power Under Labour

Robert J. Bennett & Diane Payne | 2000 | Ashgate Publishing Limited
Labour-partiet vann valet i Storbritannien 1997 med en agenda som betonade en starkare roll för lokal styrning, större tonvikt på sociala mål och samverkan mellan statliga och privata intressen. I "Local and Economic Development: Renegotiating Power ... Läs mer
Entrepreneurial Couples

Entrepreneurial Couples

Kathy Marshack | 1998 | Davies-Black Publishing
"Bandet mellan personerna i ett parförhållande är en viktig beståndsdel för entreprenöriella framgångar" anser psykologen och företagskonsulten Kathy Marshack. Hon har skrivit en bok om ett allt vanligare fenomen: par, gifta eller samboende, som best... Läs mer
Technological Innovation as an Evolutionary Process

Technological Innovation as an Evolutionary Process

John Ziman | 2000 | Cambridge University Press
Vad har Darwin med teknologisk innovation att göra? 19 experter från en rad olika dicipliner svarar på den frågan i Technological Innovation as an Evolutionary Process. De utgår från antagandet att den evolutionära utvecklingen i biologin har stora l... Läs mer
Tunisian New Entrepreneurs and their Past Experiences of Migration in Europe

Tunisian New Entrepreneurs and their Past Experiences of Migration in Europe

Jean-Pierre Cassarino | 2000 | Ashgate Publishing Company
Internationell migration visar på obalansen mellan de sändande och mottagande länderna, vad gäller till exempel levnadsstandard, exportvaror och teknologi. Migrationen illustrerar även ett ömsesidigt beroende mellan sändarlandet och migranterna. Jean... Läs mer
Entrepreneurship, Small and Medium-Sized Enterprises and the Macroeconomy

Entrepreneurship, Small and Medium-Sized Enterprises and the Macroeconomy

Zoltan J. Acs, Bo Carlsson & Charlie Karlsson | 1999 | Cambridge University Press
I juni 1996 hölls en internationell konferens vid Jönköpings Internationella Handelshögskola med namnet Entrepreneurship, Small and Medium-Sized Enterprises and the Macroeconomy. Denna har utmynnat i en bok med samma namn där uppsatser från konferens... Läs mer
Organizations Evolving

Organizations Evolving

Howard Aldrich | 1999 | Sage
Vilken betydelse har organisationer och hur växer de fram? Vad kännetecknar deras förändringsprocess? Dessa frågor har intresserat Howard Aldrich länge. 1979 författade han den välkända boken "Organizations and Environments" och nu, tjugo år senare, ... Läs mer
Det växande företaget

Det växande företaget

Svante Andersson | 2000 | Studentlitteratur
I "Det växande företaget" redogör Svante Andersson för en rad olika sätt att se på tillväxtföretag. Boken kan delas in i fyra delar där varje del beskriver det växande företaget på en viss nivå. Den första delen handlar om individen, det vill säga en... Läs mer
The Essence of Small Business

The Essence of Small Business

Colin Barrow | 1993 | Prentice Hall Europe
Den som försökt starta ett företag vet hur mycket som måste tas i beaktande, och hur mycket som kan gå fel. "The Essence of Small Business" av Colin Barrow är en praktisk handbok i småföretagande som på ett lättfattligt sätt tar upp viktiga aspekter ... Läs mer
Harvard Business Review on Entrepreneurship

Harvard Business Review on Entrepreneurship

Amar Bhidé et al | 1999 | Harvard Business School Press
I Harvard Business Reviews pocketserie presenteras forskningsfronten inom olika områden i koncentrat. Målgruppen är den stressade affärsmannen eller - kvinnan som snabbt vill tillgodogöra sig de senaste rönen. Seriens del om entreprenörskap vänder si... Läs mer
Mest lästa artiklar nu