Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Boktips

I ESBRIs tidning Entré har vi ända sedan starten 1997 tipsat om böcker inom området entreprenörskap och småföretag. Nu lägger vi successivt ut alla dessa boktips på nätet. Här finner du även boktips som inte publicerats någon annan stans. Välkommen att botanisera bland boktitlarna.

Lämna sökrutan tom och tryck "sök" om du vill se alla boktips!
The Origin and Evolution of New Businesses

The Origin and Evolution of New Businesses

Amar Bhidé | 2000 | Oxford University Press
Mer än tio års forskning ligger till grund för boken The Origin and Evolution of New Businesses. Författaren Amar Bhidé vill avmystifiera tänkandet kring entreprenörskap och undersöka möjligheter och svårigheter i uppstartandet av nya företag. Han pu... Läs mer
The Innovation Journey

The Innovation Journey

Andrew H. Van de Ven | 1999 | Oxford University Press
Hur och varför utvecklas innovationer från koncept till verklighet? Det är frågan som behandlas i boken The Innovation Journey. Den är baserad på studier av ett antal innovationsprocesser, där man fokuserat just utveckling snarare än förutsättningar ... Läs mer
Företagande och handel i det medeltida Europa

Företagande och handel i det medeltida Europa

Edwin S. Hunt & James M. Murray | 2001 | SNS Förlag
Länge har medeltiden setts som en dyster passage i ekonomins historia, en mörk fond till den verkligt blomstrande perioden i den protestantiska världen efter år 1500. Företagande och handel i det medeltida Europa gör upp med denna myt. Författarna me... Läs mer

The Book of Entrepreneurs’ Wisdom

Peter Krass | 1999 | Wiley
Namnet lovar mycket - The Book of Entrepreneurs’ Wisdom. Kanske ryms inte all entreprenöriell visdom i världen mellan pärmarna, men väl en hel del framgångshistorier från ett femtiotal entreprenörer. Boken innehåller förstahandsinformation i form av ... Läs mer

Contemplative Leadership for Entrepreneurial Organizations

Nancy J. Eggert | 1998 | Quorum Books
Att försöka ändra ett paradigm innebär att ändra en persons hela världsbild - alla de grundläggande värderingar, tankar och uppfattningar som styr dennes handlingar. Det är med andra ord ingen enkel uppgift. Ändå är det precis det som författaren Nan... Läs mer

The Entrepreneurial City

Tim Hall & Phil Hubbard | 1998 | John Wiley & Sons
När kan en stad sägas vara entreprenöriell? Är det när den blir en plats för många affärer eftersom investerare och risktagare finns där? När många små och medelstora företag startas av dess invånare? Eller kanske rentav när större delen av den ekono... Läs mer

Risk Behaviour and Risk Management in Business Life

Bo Green | 2000 | Kluwer Academic Publishers
I juni 1997 arrangerades The Second International Stockholm Seminar on Risk Behaviour and Risk Management vid Stockholms universitet. 200 forskare och praktiker som representerade 26 olika länder samlades för att diskutera fyra teman: Risk assessment... Läs mer

Collective Entrepreneurship in a Globalizing Economy

Panos Mourdoukoutas | 1999 | Quorom Books
Satsningar på förbättrad logistik och human resource management är inte längre tillräckligt för ett företag som vill skaffa sig komparativa fördelar. Det hävdar Panos Mourdoukoutas i sin bok Collective Entrepreneurship in a Globalizing Economy. Han m... Läs mer

The Blackwell Handbook of Entrepreneurship

Donald L Sexton & Hans Landström | 2000 | Blackwell Publishers
Ambitionen i The Blackwell Handbook of Entrepreneurship är att världens främsta forskare inom entreprenörskapsområdet ska presentera hur forskningsfronten ser ut idag. Förhoppningen är sedan att doktorander och forskare som läser boken ska hitta insp... Läs mer

Enterprise and Small Business

Sara Carter & Dylan Jones-Evans | 2000 | Pearson Education
I Enterprise and Small Business presenteras 23 artiklar som alla behandlar någon aspekt av företagande. Boken är indelad i tre delar där den första handlar om småföretagens sociala, kulturella och politiska omgivning. Den andra delen tar upp olika ty... Läs mer

Synchronicity – The Entrepreneur’s Edge

Jessica Satori | 1999 | Butterworth Heinemann
Hur sammanträffanden påverkar de val vi gör är ämnet för boken Synchronicity – The Entrepreneur’s Edge av Jessica Satori. Hon menar att vi måste bli mer medvetna om att vardagliga händelser kan hjälpa oss att fatta viktiga beslut. I boken berättar en... Läs mer

Mindre företag blir internationella – Marknadsföring i nätverk

Susanne Hertz & Lars-Gunnar Mattsson | 1998 | Liber ekonomi
Internationalisering innebär för många små och medelstora företag ett sätt att skapa tillväxt. Ibland kan internationaliseringen till och med vara nödvändig för företagets överlevnad. Samtidigt innebär det en ökad risk att satsa på en internationell ... Läs mer

Educating Entrepreneurs for Wealth Creation

Michael G Scott, Peter Rosa & Heinz Kland | 1998 | Ashgate
Vid Stirling University i Skottland hölls 1994 konferensen Internationalizing Entrepreneurship Education and Training. Ett urval av de uppsatser som presenterades där har nu samlats i Educating Entrepreneurs for Wealth Creation. Boken inleds med en d... Läs mer

Disclosing New Worlds – Entrepreneurship, Democratic Action and the Cultivation of Solidarity

Charles Spinosa, Fernando Flores & Hubert L Dreyfus | 1997 | The MIT Press
När kan man påstå att människan verkligen lyckats? Enligt Charles Spinosa, Fernando Flores och Hubert L Dreyfus är det helt enkelt när vi skapar historia. I sin bok Disclosing New Worlds – Entrepreneurship, Democratic Action and the Cultivation of So... Läs mer

Ägarskiften i företag

Sven-Erik Johansson & Marlene Falk | 1998 | Ekerlids Förlag
Hur ska ett ägarskifte gå till för att minimera de problem som kan uppstå? I boken Ägarskiften i företag av professor Sven-Erik Johansson och ekonomie magister Marlene Falk identifieras de problem som kan uppstå vid ett ägarskifte i små och medelstor... Läs mer

Understanding Enterprise, Entrepreneurship and Small Business

Simon Bridge, Ken O'Neill & Stan Cromie | 1998 | MacMillan Business
Företagsamhet, entreprenörskap och småföretag är begrepp som idag ingår naturligt i många människors vokabulär. Frågan är om begreppens verkliga innebörd är lika spridd? Understanding Enterprise, Entrepreneurship & Small Business ger inte praktis... Läs mer

Informal venture capital: investors, investments and policy issues in Finland

Annaretta Lumme, Colin Mason & Markku Suomi | 1998 | Kluwer Academic Publishers
Företagsänglar - finns de? Ja, åtminstone i vårt östra grannland Finland om man får tro författarna till Informal Venture Capital. I takt med att bankerna blir mindre riskbenägna måste entreprenörer och småföretagare allt oftare förlita sig på den in... Läs mer

Entrepreneurship and SME Research: On its Way to the Next Milllennium

Rik Donckels & Asko Miettinen | 1997 | Ashgate
Inför millenniumskiftet är förväntningarna på entreprenörer samt små och medelstora företag större än någonsin. Vid en forskarkonferens i Bryssel 1996 presenterades 44 artiklar, varav 14 av dessa inom de tre områdena: l. Entreprenörer och entreprenör... Läs mer

Småföretagande, entreprenörskap och jobben: ett forskningsfält i förändring

Bo Persson | 1997 | Rådet för arbetslivsforskning
I allt fler sammanhang ses de små och medelstora företagen som framtidens jobbskapare. Om alla små företag anställde en person till skulle Sverige inte ha någon arbetslöshet är ett uttalande som har valsat runt ett bra tag. Men hur ser det ut i verkl... Läs mer

Entrepreneurship 2000

Donald L. Sexton & Raymond W. Smilor | 1997 | Upstart Publishing Company
Var befinner sig forskningsfronten inom entreprenörskapsområdet? I boken Entrepreneurship 2000 ger en rad av de mer framstående amerikanska forskarna på området sin bild av detta. Frågor som avhandlas är bland annat tillväxtstrategier, finansiering a... Läs mer
Mest lästa artiklar nu