Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Boktips

I ESBRIs tidning Entré har vi ända sedan starten 1997 tipsat om böcker inom området entreprenörskap och småföretag. Nu lägger vi successivt ut alla dessa boktips på nätet. Här finner du även boktips som inte publicerats någon annan stans. Välkommen att botanisera bland boktitlarna.

Lämna sökrutan tom och tryck "sök" om du vill se alla boktips!

Educating Entrepreneurs for Wealth Creation

Michael G Scott, Peter Rosa & Heinz Kland | 1998 | Ashgate
Vid Stirling University i Skottland hölls 1994 konferensen Internationalizing Entrepreneurship Education and Training. Ett urval av de uppsatser som presenterades där har nu samlats i Educating Entrepreneurs for Wealth Creation. Boken inleds med en d... Läs mer

Disclosing New Worlds – Entrepreneurship, Democratic Action and the Cultivation of Solidarity

Charles Spinosa, Fernando Flores & Hubert L Dreyfus | 1997 | The MIT Press
När kan man påstå att människan verkligen lyckats? Enligt Charles Spinosa, Fernando Flores och Hubert L Dreyfus är det helt enkelt när vi skapar historia. I sin bok Disclosing New Worlds – Entrepreneurship, Democratic Action and the Cultivation of So... Läs mer

Ägarskiften i företag

Sven-Erik Johansson & Marlene Falk | 1998 | Ekerlids Förlag
Hur ska ett ägarskifte gå till för att minimera de problem som kan uppstå? I boken Ägarskiften i företag av professor Sven-Erik Johansson och ekonomie magister Marlene Falk identifieras de problem som kan uppstå vid ett ägarskifte i små och medelstor... Läs mer

Understanding Enterprise, Entrepreneurship and Small Business

Simon Bridge, Ken O'Neill & Stan Cromie | 1998 | MacMillan Business
Företagsamhet, entreprenörskap och småföretag är begrepp som idag ingår naturligt i många människors vokabulär. Frågan är om begreppens verkliga innebörd är lika spridd? Understanding Enterprise, Entrepreneurship & Small Business ger inte praktis... Läs mer

Informal venture capital: investors, investments and policy issues in Finland

Annaretta Lumme, Colin Mason & Markku Suomi | 1998 | Kluwer Academic Publishers
Företagsänglar - finns de? Ja, åtminstone i vårt östra grannland Finland om man får tro författarna till Informal Venture Capital. I takt med att bankerna blir mindre riskbenägna måste entreprenörer och småföretagare allt oftare förlita sig på den in... Läs mer

Entrepreneurship and SME Research: On its Way to the Next Milllennium

Rik Donckels & Asko Miettinen | 1997 | Ashgate
Inför millenniumskiftet är förväntningarna på entreprenörer samt små och medelstora företag större än någonsin. Vid en forskarkonferens i Bryssel 1996 presenterades 44 artiklar, varav 14 av dessa inom de tre områdena: l. Entreprenörer och entreprenör... Läs mer

Småföretagande, entreprenörskap och jobben: ett forskningsfält i förändring

Bo Persson | 1997 | Rådet för arbetslivsforskning
I allt fler sammanhang ses de små och medelstora företagen som framtidens jobbskapare. Om alla små företag anställde en person till skulle Sverige inte ha någon arbetslöshet är ett uttalande som har valsat runt ett bra tag. Men hur ser det ut i verkl... Läs mer

Entrepreneurship 2000

Donald L. Sexton & Raymond W. Smilor | 1997 | Upstart Publishing Company
Var befinner sig forskningsfronten inom entreprenörskapsområdet? I boken Entrepreneurship 2000 ger en rad av de mer framstående amerikanska forskarna på området sin bild av detta. Frågor som avhandlas är bland annat tillväxtstrategier, finansiering a... Läs mer

Entreprenörskapets psykologi

Frédéric Delmar | 1997 | Alhambra Pocket Encyklopedi
Hur påverkar entreprenörens beteende företagets tillväxt och ekonomiska utveckling? Varför förblir en del företag små, medan andra växer? De frågorna försöker Frederic Delmar besvara i boken Entreprenörskapets psykologi, en popularisering av hans avh... Läs mer

Snabbmat i automat: småföretagandets villkor

Karl Gratzer | 1998 | SNS Förlag
Småföretaganders villkor kring sekelskiftet och framåt är temat i boken Snabbmat i automat av Karl Gratzer, forskare vid ESBRI. En hel bransch, automatrestauranger, har rekonstruerats genom ett mycket omfattande arbete. Automatrestaurangerna innebar ... Läs mer

Att växa eller inte: organisationskunskap för småföretagare

Tomas Brytting | 1998 | Idé&Norm
Företaget som barn, dvärg eller pygmé? Det är den terminologi som används för att diskutera tillväxt eller avsaknad av sådan i mindre företag i boken Att växa eller inte - organisationskunskap för småföretagare. Tomas Brytting, docent vid Handelshög... Läs mer

Advances in Entrepreneurship, firm emergence, and growth

Jerome A. Katz | 1997 | JAI Press
I Advances in Entrepreneurship, Firm Emergence, and Growth kan temat sägas vara omvälvning. Boken täcker en rad områden. Bland annat teknologibaserar entreprenörskap, ekonomisk utveckling, identifiering av möjligheter samt internationellt entreprenör... Läs mer

The Entrepreneurial Process: Economic growth, men, women, and minorities

Paul D. Reynolds & Sammis B. White | 1997 | Quorum Books
Den entreprenöriella processen med fokus på företagets tidiga liv är föremål för flertalet studier, så även i den amerikanska The Entrepreneurial Process av Paul Reynolds och Sammis White. Förutom detta behandlas även två mer specifika områden, nämli... Läs mer

The Entrepreneurial Society

Robert Gavron, Marc Cowling, Gerald Holthan & Andrea Wesrall | 1998 | Institute for Public Policy Research
Hur kan ett samhälle förändras till att bli mer entreprenöriellt? Vad kan staten göra för att uppmuntra och stötta blivande entreprenörer? Många anser att teknologiska framsteg och därigenom minskad arbetslöshet kan komma till stånd om dessa frågor b... Läs mer

Affärsplattformen. Entreprenören och företagets första år

Magnus Klofsten | 1998 | SNS Förlag
Vad är det som avgör om ett nystartat företag ska bli lönsamt och stabilt? Magnus Klofsten, docent vid Linköpings universitet, har i sin forskning koncentrerat sig på de så kallade hundåren i en företags liv. Han menar att utvecklingen de två första ... Läs mer

Entrepreneurship and Small Business Research in Europe

Hans Landström, Hermann Frank, José Veciana | 1997 | Avebury, Storbritannien
Visste du att 98 procent av företagen på Irland har färre än 50 anställda? Eller att forskning inom småföretag och entreprenörskap har väldigt låg status i Danmark? Det och mycket mer får man veta i boken Entrepreneurship and Small Business Research ... Läs mer

Technology, Innovation and Enterprise: the European experience

Dylan Jones-Evans & Magnus Klofsten | 1997 | Macmillan Press, Storbritannien
Små teknikbaserade företag har haft en stark utveckling de senaste åren. Spinoff-effekterna har visat sig på flera områden, bland annat genom ökad sysselsättning och fler företag. I boken Technology, Innovation and Enterprise ger tio forskare, varav ... Läs mer

Innovation och företagsförnyelse

Stig Ottosson | 1997 | Tervix AB
"Vi lever i ett tidevarv där all känd kunskap numera sägs fördubblas på tio år. Med ökad kunskap ökar också förändringsbenägenheten i samhället och vi kommer allt längre bort från det trygga industrisamhället som vi varit vana vid under hela 1900-tal... Läs mer