Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatVi riggar också inför sensommarens två stora begivenheter: Haining Day Competition och Sweden–China Entrepreneurship Forum
Läs Åses inlägg på esbribloggen

Boktips

I ESBRIs tidning Entré har vi ända sedan starten 1997 tipsat om böcker inom området entreprenörskap och småföretag. Nu lägger vi successivt ut alla dessa boktips på nätet. Här finner du även boktips som inte publicerats någon annan stans. Välkommen att botanisera bland boktitlarna.

Lämna sökrutan tom och tryck "sök" om du vill se alla boktips!
Strategisk ekonomistyrning – Att leda för långsiktig tillväxt

Strategisk ekonomistyrning – Att leda för långsiktig tillväxt

Krister Bredmar | 2015 | Sanoma utbildning
”Förmågan att gå från tanke till handling kännetecknar framgångsrika företagsledare”, skriver Krister Bredmar i Strategisk ekonomistyrning – Att leda för långsiktig tillväxt. Särskilt tydligt är det när det gäller långsiktig tillväxt, menar han. I bo... Läs mer
Family Entrepreneurship. Rethinking the research agenda

Family Entrepreneurship. Rethinking the research agenda

Kathleen Randerson, Cristina Bettinelli, Giovanna Dossena & Alain Fayolle | 2016 | Routledge
Entreprenörskap kanske inte är det första man tänker på när det gäller familjeföretag. Ämnet var relativt obeforskat fram till i början av 2000-talet, enligt Kathleen Randerson, Cristina Bettinelli, Giovanna Dossena och Alain Fayolle. De är redaktöre... Läs mer
Marknadsföring – Vetenskap och praktik

Marknadsföring – Vetenskap och praktik

Per Frankelius, Charlotte Norrman & Anders Parment | 2015 | Studentlitteratur
”Marknadsföring är lika mycket en konst som en vetenskap”, konstaterar Per Frankelius, Charlotte Norrman och Anders Parment inledningsvis i Marknadsföring – Vetenskap och praktik. De har skrivit en lärobok i marknadsföring som inte bara handlar om at... Läs mer
Sustainable Development in Organizations. Studies on Innovative Practices

Sustainable Development in Organizations. Studies on Innovative Practices

Mattias Elg, Per-Erik Ellström, Magnus Klofsten & Malin Tillmar | 2015 | Edward Elgar
De flesta organisationer kan nog skriva under på att de strävar efter en ”hållbar utveckling”. Men det är inte det enklaste att uppnå. Många faller på sina ständiga försök att anpassa sig. När förändringarna i omgivningen dundrar på, är kontinuerl... Läs mer
Production in the Innovation Economy

Production in the Innovation Economy

Richard M Locke & Rachel L Wellhausen | 2015 | MIT Press
Hur hänger tillverkning och innovation ihop? Och hur kan ett land upprätthålla sin produktion, och samtidigt utnyttja sin innovationspotential? Boken Production in the Innovation Economy behandlar frågorna ur en amerikansk synvinkel. 2007–2009 förlor... Läs mer
Developing, Shaping and Growing Entrepreneurship

Developing, Shaping and Growing Entrepreneurship

Alain Fayolle, Paula Kyrö & Francisco Liñán | 2015 | Edward Elgar
Kapitlen i Developing, Shaping and Growing Entrepreneurship är framförallt skrivna av ett yngre forskargarde, verksamma vid europeiska universitet. Temat; att utveckla, forma och växa entreprenörskap, beskrivs i Friederike Welters förord som en everg... Läs mer
Insight Out: Get Ideas Out of Your Head and Into the World

Insight Out: Get Ideas Out of Your Head and Into the World

Tina Seelig | 2015 | Harper Collins Publishers
Creativity rules! Det slår Tina Seelig fast redan i förordet till Insight Out: Get Ideas Out of Your Head and Into the World. I boken delar hon med sig av sina bästa knep för hur man kan gå från idé till implementering. Boken är uppbyggd kring förfat... Läs mer
Innovation Spaces in Asia. Entrepreneurs, Multinational Enterprises and Policy

Innovation Spaces in Asia. Entrepreneurs, Multinational Enterprises and Policy

Maureen McKelvey & Sharmistha Bagchi-Sen | 2015 | Edward Elgar
Det finns en myt om att asiatiska länder – undantaget Japan – är duktiga på att imitera och pressa priser, men att innovation sker i andra delar av världen. Den myten tar Innovation Spaces in Asia effektivt kål på. Maureen McKelvey och Sharmistha Bag... Läs mer
Entreprenörskap – vad, hur och varför?

Entreprenörskap – vad, hur och varför?

Magnus Henrekson & Mikael Stenkula | 2016 | Studentlitteratur
Vad är ett företag, vad är entreprenörskap, och varför är det viktigt? Magnus Henrekson och Mikael Stenkula ger sina svar i läroboken Entreprenörskap – vad, hur och varför? Genom årens lopp har entreprenören ömsom hyllats, ömsom hånats – allt enli... Läs mer
The Oxford Handbook of Creative Industries

The Oxford Handbook of Creative Industries

Candace Jones, Mark Lorenzen & Jonathan Sapsed | 2015 | Oxford University Press
I The Oxford Handbook of Creative Industries samsas forskare från fält som nationalekonomi, företagsekonomi, juridik, statsvetenskap och psykologi. Som man kan tänka sig är resultatet en antologi i den rätta bemärkelsen. Kapitlen i boken behandlar bl... Läs mer
How the Internet Became Commercial. Innovation, Privatization, and the Birth of a New Network

How the Internet Became Commercial. Innovation, Privatization, and the Birth of a New Network

Shane Greenstein | 2016 | Princeton University Press
Många känner till internets historia i korta drag: Hur det började som ett militärt nätverk. Att sedan universitetsvärlden hakade på. Hur det organiskt växte till ett stökigt, världsomspännande jättenätverk. Men alla kringelkrokar på väg till den nuv... Läs mer
Handbook of Research on Entrepreneurship and Creativity

Handbook of Research on Entrepreneurship and Creativity

Rolf Sternberg & Gerhard Krauss | 2014 | Edward Elgar
Entreprenörskap och kreativitet. De två begreppen är minst sagt i ropet, kanske på gränsen till överanvända. Men hur hänger de ihop egentligen? Det reds ut i Handbook of Research on Entrepreneurship and Creativity. I inledningen slår redaktörerna Rol... Läs mer
Innovation and Entrepreneurship in the Global Economy. Knowledge, Technology and Internationalization

Innovation and Entrepreneurship in the Global Economy. Knowledge, Technology and Internationalization

Charlie Karlsson, Urban Gråsjö & Sofia Wixe | 2015 | Edward Elgar
Globalisering. Ordet har nästan fått eget liv, och därmed många olika innebörder. Inom ekonomi handlar globalisering till stor del om ökad internationell rörlighet av produkter, kapital, människor, idéer, information och kunskap. Charlie Karlsson, Ur... Läs mer
Tillväxt

Tillväxt

Klas Eklund | 2015 | Studentlitteratur
Boken Tillväxt består av fyra delar: tillväxtens rötter, tillväxtens anatomi, den svenska tillväxtens historia och tillväxtens framtid. Klas Eklund förklarar vad tillväxt ger oss i form av exempelvis förnyelse, och ett ”gott materiellt och tryggt liv... Läs mer
The Oxford Handbook of Local Competitiveness

The Oxford Handbook of Local Competitiveness

David B Audretsch, Albert N Link & Mary L Walshok | 2015 | Oxford University Press
Hur skapar och underhåller platser sin konkurrenskraft? Frågan utreds i The Oxford Handbook of Local Competitiveness av ett 40-tal forskare och praktiker från USA och Europa. Redaktörerna David Audretsch, Albert Link och Mary Walshok hävdar att regio... Läs mer
The Entrepreneurial University. Context and institutional change

The Entrepreneurial University. Context and institutional change

Redaktörer Lene Foss & David V Gibson | 2015 | Routledge
Allt större hopp sätts till universitet och högskolor som tillväxtmotorer. Och allt fler lärosäten vill bli mer entreprenöriella. Men hur bär de sig åt? The Entrepreneurial University innehåller fallbeskrivningar från USA, Storbritannien, Sverige, Fi... Läs mer
Frame Innovation. Create New Thinking by Design

Frame Innovation. Create New Thinking by Design

Kees Dorst | 2015 | MIT Press
Det går inte att lösa dagens komplexa problem med gårdagens metoder. När samhället förändras, måste också problemlösningen uppdateras. Det är grundpremissen i Kees Dorsts Frame Innovation. Han hävdar att man kan använda designmetoder för att lösa rik... Läs mer
Politiskt entreprenörskap

Politiskt entreprenörskap

Daniel Silander och Charlotte Silander | 2015 | Santérus förlag
Politiska entreprenörer är aktörer som är verksamma inom offentlig sektor – till exempel politiker, tjänstemän, byråkrater och institutioner – och som i sitt arbete skapar bättre förutsättningar för entreprenörer inom privat sektor. I Politiskt entre... Läs mer
Theoretical Perspectives on Family Business

Theoretical Perspectives on Family Business

Mattias Nordqvist, Leif Melin, Matthias Waldkirch & Gershon Kumeto | 2015 | Edward Elgar
Familjeföretag är världens vanligaste företagsform, därtill ett av de snabbast växande forskningsfälten. En ny bok sammanfattar de teoretiska perspektiv som legat till grund för fältet, och pekar ut nya riktningar. Familjeföretagsforskare måste ta... Läs mer
Den andra maskinåldern. Arbete, utveckling och välstånd i en tid av lysande teknologi

Den andra maskinåldern. Arbete, utveckling och välstånd i en tid av lysande teknologi

Erik Brynjolfsson & Andrew McAfee | 2015 | Daidalos
James Watt lanserade sin nya, effektiva ångmaskin 1776. Den industriella revolutionen satte fart på allvar, och med den befolkningstillväxten och människans sociala utveckling. Det moderna livet tar sin början, helt enkelt. Digitalisering, robotiseri... Läs mer
Mest lästa artiklar nu