Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Boktips

I ESBRIs tidning Entré har vi ända sedan starten 1997 tipsat om böcker inom området entreprenörskap och småföretag. Nu lägger vi successivt ut alla dessa boktips på nätet. Här finner du även boktips som inte publicerats någon annan stans. Välkommen att botanisera bland boktitlarna.

Lämna sökrutan tom och tryck "sök" om du vill se alla boktips!
Responsible Innovation in Digital Health – Empowering the Patient

Responsible Innovation in Digital Health – Empowering the Patient

Tatiana Iakovleva, Elin M Oftedal & John Bessant | 2019 | Edward Elgar
Hur ser en ansvarstagande innovationsprocess inom hälsovårdssektorn ut? Och hur kan företag med hjälp av användare, sjukvårdspersonal och politiker bidra till ett system som levererar bättre vård till lägre pris? Det är frågor som redaktörerna Tatian... Läs mer
Innovation Commons – The Origin of Economic Growth

Innovation Commons – The Origin of Economic Growth

Jason Potts | 2019 | Oxford University Press
Hur övergår ny teknik till att bli en entreprenöriell möjlighet, som i sin tur kan ligga till grund för ekonomisk tillväxt? Jason Potts är övertygad om att svaret stavas samarbete. Han betraktar innovation som en social process och utvecklar i boken ... Läs mer
En dynamisk arbetsmarknad

En dynamisk arbetsmarknad

Charlotta Stern | 2019 | Dialogos
Lägre lön, sämre arbetsvillkor och stor risk att företaget inte överlever. Det är verkligheten för den som tar anställning i ett nystartat företag. Därför är det ofta personer med en svagare position på arbetsmarknaden som tackar ja till jobbet. Förd... Läs mer
Making Change. Youth Social Entrepreneurship as an Approach to Positive Youth and Community Development

Making Change. Youth Social Entrepreneurship as an Approach to Positive Youth and Community Development

Tina P Kruse | 2019 | Oxford University Press
Med ett tvärvetenskapligt anslag och många fallstudier utforskar Tina Kruse skärningspunkten mellan ungdomars utveckling, samhällsutveckling och socialt entreprenörskap. Hon menar att ungas engagemang kan leda till socioekonomisk transformation av et... Läs mer
Digital Health Entrepreneurship

Digital Health Entrepreneurship

Sharon Wulfovich & Arlen Meyers | 2020 | Springer
Digital innovation inom hälsovårdssektorn är en ung företeelse med många utmaningar. Forskning visar att de digitala innovationerna kan bidra till en vård som både ger bättre resultat och är mer kostnadseffektiv, jämfört med enbart traditionell vård.... Läs mer
Knowledge-Based Social Entrepreneurship – Understanding Knowledge Economy, Innovation, and the Future of Social Entrepreneurship

Knowledge-Based Social Entrepreneurship – Understanding Knowledge Economy, Innovation, and the Future of Social Entrepreneurship

Mitt Nowshade Kabir | 2019 | Palgrave Macmillan
Kunskapsintensiva företag inom informations- och kommunikationsteknologi (IKT) har drivit den snabba tekniska utvecklingen, några har blivit störst i världen på mindre än 30 år. Samma entreprenöriella mindset kan bidra till att lösa världens sociala ... Läs mer
A Research Agenda for Entrepreneurship and Innovation

A Research Agenda for Entrepreneurship and Innovation

David B Audretsch, Erik E Lehmann & Albert N Link | 2019 | Edward Elgar
Syftet med den bokserie som A Research Agenda for Entrepreneurship and Innovation ingår i, är att staka ut riktningar för framtida forskning och policy inom olika ämnen. Redaktörerna David Audretsch, Erik Lehmann och Albert Link har samlat ett gäng n... Läs mer
Research Handbook on Boards of Directors

Research Handbook on Boards of Directors

Jonas Gabrielsson, Wafa Khlif & Sibel Yamak | 2019 | Edward Elgar
Det som händer i styrelserummet, stannar inte i styrelserummet. Det får direkta effekter på företagets verksamhet, och i förlängningen samhället. Därför är det viktigt att öka kunskapen om styrelsearbete. För att förstå styrelser måste vi förstå v... Läs mer
Entrepreneurial Finance. Venture Capital, Deal Structure & Valuation

Entrepreneurial Finance. Venture Capital, Deal Structure & Valuation

Janet Kiholm Smith & Richard L Smith | 2019 | Stanford University Press
Entrepreneurial Finance. Venture Capital, Deal Structure & Valuation ventilerar både entreprenörers och investerares perspektiv på finansieringsfrågor. Det är en lärobok, men enligt författarna Janet Kiholm Smith och Richard Smith lämpar den sig ... Läs mer
Bubbles and Crashes: The Boom and Bust of Technological Innovation

Bubbles and Crashes: The Boom and Bust of Technological Innovation

Brent Goldfarb & David A Kirsch | 2019 | Stanford University Press
Hur uppstår bubblor kring nya teknologier? Frågan gäckar Brent Goldfarb och David Kirsch. Boken Bubbles and Crashes: The Boom and Bust of Technological Innovation bygger på analyser av 88 olika teknologier som har lanserats under de senaste 150 åren.... Läs mer
Patent och företagshemligheter

Patent och företagshemligheter

Bengt Domeij | 2019 | Iustus förlag
”I populärkultur handlar patent om den heroiske, men excentriske uppfinnaren som har en revolutionerande idé, men som möts av misstro. […] Sådana personer existerar, men idag dominerar forskargrupper på kapitalstarka företag som rutinmässigt gör uppf... Läs mer
Advanced Introduction to Regional Innovation Systems

Advanced Introduction to Regional Innovation Systems

Bjørn T Asheim, Arne Isaksen & Mikaela Trippl | 2019 | Edward Elgar
Vi har länge matats med bilden av att vi lever i en allt mer globaliserad värld. Betyder det att regionerna har spelat ut sin roll? Knappast, svarar Bjørn Asheim, Arne Isaksen och Mikaela Trippl. I boken Advanced Introduction to Regional Innovation S... Läs mer
Handbook of Research on Crowdfunding

Handbook of Research on Crowdfunding

Hans Landström, Annaleena Parhankangas & Colin Mason | 2019 | Edward Elgar
Vilka ägnar sig åt crowdfunding, och vilken typ av företag lämpar sig finansieringsformen för? En ny bok sammanfattar den forskningsbaserade kunskapen om fenomenet crowdfunding. Många bäckar små gör en stor å. Det är principen bakom crowdfunding, ... Läs mer
Refugee Entrepreneurship. A Case-based Topography

Refugee Entrepreneurship. A Case-based Topography

Sibylle Heilbrunn, Jörg Freiling & Aki Harima | 2019 | Palgrave Macmillan
Ett företag kan vara en samlingspunkt där relationer och socialt kapital byggs. Särskilt tydligt är det i utsatta områden. Därför är det angeläget att stödja flyktingars entreprenörskap, menar redaktörerna Sibylle Heilbrunn, Jörg Freiling och Aki Har... Läs mer
Informal Ethnic Entrepreneurship. Future Research Paradigms for Creating Innovative Business Activity

Informal Ethnic Entrepreneurship. Future Research Paradigms for Creating Innovative Business Activity

Veland Ramadani, Léo-Paul Dana, Vanessa Ratten & Abdylmenaf Bexheti | 2019 | Springer
Den informella ekonomin ignoreras regelmässigt av akademin och ekonomiska auktoriteter, menar redaktörerna Veland Ramadani, Léo-Paul Dana, Vanessa Ratten och Abdylmenaf Bexheti. Detta trots att den informella ekonomin är avgörande för många människor... Läs mer
Openness to Creative Destruction: Sustaining Innovative Dynamism

Openness to Creative Destruction: Sustaining Innovative Dynamism

Arthur M Diamond, Jr | 2019 | Oxford University Press
Många entreprenörskapsforskare tar sin utgångspunkt i nationalekonomen Schumpeters begrepp ”kreativ förstörelse”, så även Arthur Diamond. Han menar att det kreativa elementet tenderar att underskattas, medan ”förstörelse” får för stor vikt. Diamond f... Läs mer
Entreprenörskap för en levande landsbygd. 15 texter om landsbygdsutveckling och entreprenörskap i Norrland

Entreprenörskap för en levande landsbygd. 15 texter om landsbygdsutveckling och entreprenörskap i Norrland

Karl Wennberg | 2019 | Familjen Kamprads stiftelse
Hur påverkas entreprenörskap av vikande demografi? Vad är en regional entreprenörskultur? Och vilka möjligheter innebär innovation i gröna näringar för landsbygden? Det är några av frågorna som besvaras i Entreprenörskap för en levande landsbygd. 15 ... Läs mer
Creating Economy. Enterprise, Intellectual Property, and the Valuation of Goods

Creating Economy. Enterprise, Intellectual Property, and the Valuation of Goods

Barbara Townley, Philip Roscoe & Nicola Searle | 2019 | Oxford University Press
Kreativitet har blivit hårdvaluta. Konstnärer hyllas som vårt århundrades främsta entreprenörer, och policymakare vurmar för kulturella och kreativa näringar. Hur kan vi förstå den här utvecklingen – vad finns det egentligen för ekonomi i kreativitet... Läs mer
Handbook of Research on Elderly Entrepreneurship

Handbook of Research on Elderly Entrepreneurship

Adnane Maâlaoui | 2019 | Springer
Med ålder kommer visdom. Studier visar att äldre människor fattar mer genomtänkta beslut än yngre. Ändå vittnar många om att de åldersdiskrimineras av rekryterare. I jobbannonser efterfrågas erfarenhet – men det verkar bara gälla till en viss gräns. ... Läs mer
Transformational Entrepreneurship Practices. Global Case Studies

Transformational Entrepreneurship Practices. Global Case Studies

Gideon Maas & Paul Jones | 2019 | Palgrave Macmillan
Transformational Entrepreneurship Practices handlar om att ingen region eller nation är den andra lik. Därför är det lönlöst att leta efter patentlösningar för entreprenörskap. Författarna slår fast att entreprenörskap kan spela en viktig roll i den ... Läs mer
Mest lästa artiklar nu