Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatKombinationen av oberoende och en liten, snabbrörlig organisation är ett par av våra styrkor
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Boktips

I ESBRIs tidning Entré har vi ända sedan starten 1997 tipsat om böcker inom området entreprenörskap och småföretag. Nu lägger vi successivt ut alla dessa boktips på nätet. Här finner du även boktips som inte publicerats någon annan stans. Välkommen att botanisera bland boktitlarna.

Lämna sökrutan tom och tryck "sök" om du vill se alla boktips!
Handbook on the Entrepreneurial University

Handbook on the Entrepreneurial University

Alain Fayolle & Dana T Redford | 2014 | Edward Elgar
Även universitet och högskolor måste hitta vägar till att bli mer entreprenöriella. Men vilka strategier bör den högre utbildningen satsa på för att nå dit? Det är huvudfrågeställningen i Handbook on the Entrepreneurial University. I inledningskapitl... Läs mer
Digital Enterprise Transformation. A Business-Driven Approach to Leveraging Innovative IT

Digital Enterprise Transformation. A Business-Driven Approach to Leveraging Innovative IT

Axel Uhl & Lars Alexander Gollenia | 2014 | Gower
Människosläktet växer, vill i ökad grad flytta till städer och blir allt mer globala. I takt med förändringarna ökar också miljöhotet, inkomstklyftorna och andelen åldringar i viktiga industrinationer. Homo sapiens förmåga att utveckla ny teknologi h... Läs mer
Teaching Entrepreneurship – A Practice-Based Approach

Teaching Entrepreneurship – A Practice-Based Approach

Heidi N Neck, Patricia G Greene & Candida G Brush | 2014 | Edward Elgar
Entreprenörskapsutbildning – på alla nivåer – har svårt att hänga med i utvecklingen. Det menar Heidi Neck, Patricia Greene och Candida Brush i en ny bok. De vill se en mer praktiskt inriktad utbildning, snarare än det processfokus som de menar är do... Läs mer
Social Entrepreneurship – Cases and Concepts

Social Entrepreneurship – Cases and Concepts

Ester Barinaga | 2014 | Studentlitteratur
Ester Barinaga vill med boken Social Entrepreneurship göra sociologiska koncept praktiskt användbara för entreprenörer. Hon utgår från ”Förorten i Centrum”, en ideell organisation som hon grundade 2010. Syftet är att via kollektiva muralmålningar lyf... Läs mer
Generative Emergence – A New Discipline of Organizational, Entrepreneurial, and Social Innovation

Generative Emergence – A New Discipline of Organizational, Entrepreneurial, and Social Innovation

Benyamin B Lichtenstein | 2014 | Oxford University Press
Hur skapas organisationer? Benyamin Lichtenstein gör i boken Generative Emergence ett ambitiöst försök att svara på frågan som intresserat, och intresserar, så många forskare. För att fånga den dynamiska och icke-linjära process vi kallar entreprenör... Läs mer
Women’s Entrepreneurship in the 21st Century – An International Multi-Level Analysis

Women’s Entrepreneurship in the 21st Century – An International Multi-Level Analysis

Kate V Lewis, Colette Henry, Elizabeth J Gatewood & John Watson | 2014 | Edward Elgar
Jaktgudinnan Diana är symbolen för ett globalt forskarnätverk som vill öka kunskapen om kvinnors företagande. Via internationella konferenser, en vetenskaplig tidskrift och en rad böcker kommuniceras forskningsresultaten. Den senaste i ordningen är W... Läs mer
Open Design and Innovation: Facilitating Creativity in Everyone

Open Design and Innovation: Facilitating Creativity in Everyone

Leon Cruickshank | 2014 | Gower
Begrepp som öppen innovation, användardrivna designprocesser och crowdsourcing har blivit vardagsmat. Alla handlar de om att på olika sätt öppna företagen för fler idéer utifrån. I Open Design and Innovation: Facilitating Creativity in Everyone efter... Läs mer
The Routledge Companion to Entrepreneurship

The Routledge Companion to Entrepreneurship

Ted Baker & Friederike Welter | 2014 | Routledge
Forskningsfältet entreprenörskap har växt på längden och tvären de senaste åren. The Routledge Companion to Entrepreneurship är tänkt som en översikt över hur fältet ser ut i dag, när det gäller vilka områden forskarna intresserar sig för och vilka m... Läs mer
Organisatorisk resiliens. Vad är det som gör företag och organisationer motståndskraftiga?

Organisatorisk resiliens. Vad är det som gör företag och organisationer motståndskraftiga?

Stefan Tengblad & Margareta Oudhuis | 2014 | Studentlitteratur
Företagspresentationer ser alltid övertygande, logiska och vattentäta ut. Inget lämnas åt slumpen, allt går enligt plan. Men det är en mycket förenklad bild av en organisations vardag. Företagsledare har ett hektiskt jobb, och måste hantera osäkerhet... Läs mer
Entrepreneurship, People and Organisations. Frontiers in European Entrepreneurship Research

Entrepreneurship, People and Organisations. Frontiers in European Entrepreneurship Research

Robert Blackburn, Frédéric Delmar, Alain Fayolle & Friederike Welter | 2014 | Edward Elgar
Entrepreneurship, People and Organisations. Frontiers in European Entrepreneurship Research ingår i serien ”Frontiers in European Entrepreneurship Research” och innehåller de bästa bidragen från 2012 års Rentkonferens. Ett sammanhållande tema i boken... Läs mer
Managing Innovation Adoption. From Innovation to Implementation

Managing Innovation Adoption. From Innovation to Implementation

Majharul Talukder | 2014 | Gower
Många organisationer har svårt att ”få till det där med innovation”. En anledning är att de anställda inte vill ta till sig det ny – så kallad adoption av innovation. Majharul Talukder har forskat kring vad det beror på och i Managing Innovation Adop... Läs mer
Tjänsteinnovation

Tjänsteinnovation

Per Kristensson, Anders Gustafsson & Lars Witell | 2014 | Studentlitteratur
Tjänster är det som just nu står för tillväxten i Sveriges ekonomi. Det slår Per Kristensson, Anders Gustafsson och Lars Witell fast i boken Tjänsteinnovation. Spotify, Klarna, Middagsfrid, Truecaller och Tocaboca är bara några exempel på svenska, re... Läs mer
The Oxford Handbook of Innovation Management

The Oxford Handbook of Innovation Management

Mark Dodgson, David M Gann & Nelson Phillips | 2013 | Oxford University Press
Innovationsförmågan avgör företags överlevnad och framgång. Men för att kunna implementera ett innovativt arbetssätt krävs förståelse för själva fenomenet innovation. En sådan förståelse hoppas redaktörerna till The Oxford Handbook of Innovation Mana... Läs mer
International Educational Innovation and Public Sector Entrepreneurship

International Educational Innovation and Public Sector Entrepreneurship

Alexander W Wiseman | 2014 | Emerald
Sociala entreprenörer bidrar till utbildningsystemets utveckling världen över. Men bidraget ser olika ut, beroende på land och sammanhang. International Educational Innovation and Public Sector Entrepreneurship har ett globalt perspektiv, med särskil... Läs mer
Kreativitet – teori och praktik ur psykologiska perspektiv

Kreativitet – teori och praktik ur psykologiska perspektiv

Eva Brodin, Ingegerd Carlsson, Eva Hoff & Farida Rasulzada | 2014 | Liber
Är kreativa personer entreprenörer eller enstöringar? Leder kreativitet till lycka eller lidande? Och har klassens ljus de ljusaste idéerna? Många frågor om kreativitet får svar i ny bok. Alla vill vi vara kreativa. Och alla har vi bilder av vem s... Läs mer
Theory and Empirical Research in Social Entrepreneurship

Theory and Empirical Research in Social Entrepreneurship

Phillip H Phan, Jill Kickul, Sophie Bacq & Mattias Nordqvist | 2014 | Edward Elgar
Socialt entreprenörskap kan förändra livet för många människor, men det behövs mer forskningsbaserad kunskap. En ny bok pekar på fältets svagheter, och föreslår framtida forskningsspår. Vad vet vi om socialt entreprenörskap, och vad vet vi inte? F... Läs mer
Position Sverige – Om innovation, hållbarhet och arbetsmarknad

Position Sverige – Om innovation, hållbarhet och arbetsmarknad

Mats Ögren Wanger | 2014 | Ekerlids förlag
Hur ska Sverige bli världens ledande innovationsland? Det är den sammanhållande frågan i debattboken Position Sverige – Om innovation, hållbarhet och arbetsmarknad. Redaktören Mats Ögren Wanger har samlat en mängd skribenter, från en mängd olika områ... Läs mer
Innovation, Human Capabilities, and Democracy. Towards an Enabling Welfare State

Innovation, Human Capabilities, and Democracy. Towards an Enabling Welfare State

Reijo Miettinen | 2012 | Oxford University Press
Finland står i fokus i Innovation, Human Capabilities, and Democracy. Landet nämns ofta som förebild när man pratar om informationssamhället, utbildning och innovationspolitik. Reijo Miettinen beskriver hur det ser ut i Finland nu, med en tydlig blic... Läs mer
Clusters and Economic Growth in Asia

Clusters and Economic Growth in Asia

Redaktör Sören Eriksson | 2013 | Edward Elgar
Sören Eriksson är redaktör för Clusters and Economic Growth in Asia. Han har samlat bidrag från ett tiotal forskare som intresserar sig för kluster och ekonomisk tillväxt i olika delar av Asien. De skriver bland annat om taiwanesiska elektronikföreta... Läs mer
Aktivt ägarskap. Grunden för framgångsrika företag

Aktivt ägarskap. Grunden för framgångsrika företag

Roland Dansell, Annika Hall & Satish Sen | 2014 | Liber
Företag med aktiva ägare utvecklas ofta positivt, de växer och är lönsamma. Men dessa så kallade ägarledda företag står också inför stora utmaningar. Inte minst brottas många med frågorna kring ett generationsskifte. Ett skifte innebär flera delutman... Läs mer
Mest lästa artiklar nu