Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Boktips

I ESBRIs tidning Entré har vi ända sedan starten 1997 tipsat om böcker inom området entreprenörskap och småföretag. Nu lägger vi successivt ut alla dessa boktips på nätet. Här finner du även boktips som inte publicerats någon annan stans. Välkommen att botanisera bland boktitlarna.

Lämna sökrutan tom och tryck "sök" om du vill se alla boktips!
Creating Economy. Enterprise, Intellectual Property, and the Valuation of Goods

Creating Economy. Enterprise, Intellectual Property, and the Valuation of Goods

Barbara Townley, Philip Roscoe & Nicola Searle | 2019 | Oxford University Press
Kreativitet har blivit hårdvaluta. Konstnärer hyllas som vårt århundrades främsta entreprenörer, och policymakare vurmar för kulturella och kreativa näringar. Hur kan vi förstå den här utvecklingen – vad finns det egentligen för ekonomi i kreativitet... Läs mer
Handbook of Research on Elderly Entrepreneurship

Handbook of Research on Elderly Entrepreneurship

Adnane Maâlaoui | 2019 | Springer
Med ålder kommer visdom. Studier visar att äldre människor fattar mer genomtänkta beslut än yngre. Ändå vittnar många om att de åldersdiskrimineras av rekryterare. I jobbannonser efterfrågas erfarenhet – men det verkar bara gälla till en viss gräns. ... Läs mer
Transformational Entrepreneurship Practices. Global Case Studies

Transformational Entrepreneurship Practices. Global Case Studies

Gideon Maas & Paul Jones | 2019 | Palgrave Macmillan
Transformational Entrepreneurship Practices handlar om att ingen region eller nation är den andra lik. Därför är det lönlöst att leta efter patentlösningar för entreprenörskap. Författarna slår fast att entreprenörskap kan spela en viktig roll i den ... Läs mer
Holistic Innovation Policy. Theoretical Foundations, Policy Problems, and Instrument Choices

Holistic Innovation Policy. Theoretical Foundations, Policy Problems, and Instrument Choices

Susana Borrás & Charles Edquist | 2019 | Oxford University Press
I dag vill alla policymakare stötta innovationsprocesser. Men hur gör man det på bästa sätt? Susana Borrás och Charles Edquist synar policyinstrument kopplade till innovation i en ny bok. Problemet med många befintliga innovationspolicyer är att d... Läs mer
Services, Experiences and Innovation. Integrating and Extending Research

Services, Experiences and Innovation. Integrating and Extending Research

Ada Scupola & Lars Fuglsang | 2018 | Edward Elgar
Hur smakar kaffet? Vilken känsla får du i en spelvärld på nätet? Och vad fångar ditt intresse på ett nytt resmål? Människor vill i allt högre grad investera i upplevelser, menar författarna till Services, Experiences and Innovation. Integrating and E... Läs mer
Öppen innovation i en nätverksbaserad ekonomi. Fallet Astra Zenecas Bioventurehub

Öppen innovation i en nätverksbaserad ekonomi. Fallet Astra Zenecas Bioventurehub

Björn Remneland Wikhamn & Alexander Styhre | 2019 | Studentlitteratur
Björn Remneland Wikhamn och Alexander Styhre har följt utvecklingen av Bioventurehub i Mölndal, en hubb för tillväxtföretag inom life science. Initiativet kommer från Astra Zeneca som ville öppna upp sina lokaler för småföretag, och dela med sig av s... Läs mer
Chasing Innovation – Making Entrepreneurial Citizens in Modern India

Chasing Innovation – Making Entrepreneurial Citizens in Modern India

Lilly Irani | 2019 | Princeton University Press
Att entreprenörskap skulle bidra till att lyfta människor ur fattigdom är ett spel för gallerierna. Bakom förföriska beskrivningar döljs en samhällsomvandling som snarare bevarar än bekämpar hierarkier, anser Lilly Irani. Socialt entreprenörskap b... Läs mer
Evolving Properties of Intellectual Capitalism. Patents and Innovations for Growth and Welfare

Evolving Properties of Intellectual Capitalism. Patents and Innovations for Growth and Welfare

Ove Granstrand | 2018 | Edward Elgar
Forskning och utveckling (FoU), patent, innovation, entreprenörskap, tillväxt och värdeskapande kan inte ses som separata enheter. De är länkade till varandra, och lägger grunden till välfärden i ett samhälle. I boken Evolving Properties of Intellect... Läs mer
Diaspora Networks in International Business. Perspectives for Understanding and Managing Diaspora Business and Resources

Diaspora Networks in International Business. Perspectives for Understanding and Managing Diaspora Business and Resources

Maria Elo & Indianna Minto-Coy | 2019 | Springer
År 2015 var 244 miljoner människor internationella migranter, och de bidrar till att forma både globalt och lokalt näringsliv. Ändå har diaspororna betraktats som ett randfenomen i näringsliv och ekonomi. Redaktörerna Maria Elo och Indianna Minto-Coy... Läs mer
Trust, Institutions and Managing Entrepreneurial Relationships in Africa

Trust, Institutions and Managing Entrepreneurial Relationships in Africa

Isaac Oduro Amoako | 2019 | Palgrave Macmillan
Tillit är en nyckelfaktor i alla relationer, inte minst de affärsmässiga. Tillit kan byggas över tid, men om man är oförsiktig riskerar man att rasera den. Lyckligtvis finns det ofta möjlighet att återuppbygga tilliten. I boken Trust, Institutions an... Läs mer
Entrepreneurship in Western Europe. A Contextual Perspective

Entrepreneurship in Western Europe. A Contextual Perspective

Léo-Paul Dana | 2017 | World Scientific
Genom århundraden har många kulturer utvecklats i Västeuropa, med olika politiska system och socioekonomiska förutsättningar. Dessa kontexter har stor betydelse för hur små och medelstora företag skapas och utvecklas. EU har gett mer likartade teknis... Läs mer
Entrepreneurship, Innovation and Education. Frontiers in European Entrepreneurship Research

Entrepreneurship, Innovation and Education. Frontiers in European Entrepreneurship Research

Ulla Hytti, Robert Blackburn & Eddy Laveren | 2018 | Edward Elgar
Entreprenörskap, innovation och utbildning är avgörande för både den ekonomiska utvecklingen och samhällsutvecklingen i stort. Det menar Ulla Hytti, Robert Blackburn och Eddy Laveren som är redaktörer för Entrepreneurship, Innovation and Education. F... Läs mer
Classroom Exercises for Entrepreneurship: A Cross-Disciplinary Approach

Classroom Exercises for Entrepreneurship: A Cross-Disciplinary Approach

James Hart | 2018 | Edward Elgar
Entreprenörskapsutbildare med idétorka kan finna inspiration i James Harts bok Classroom Exercises for Entrepreneurship: A Cross-Disciplinary Approach. Han går igenom inte mindre än 65 övningar som kan få fart på entreprenöriella processer. Övningarn... Läs mer
Sustainable Entrepreneurship. Discovering, Creating and Seizing Opportunities for Blended Value Generation

Sustainable Entrepreneurship. Discovering, Creating and Seizing Opportunities for Blended Value Generation

Adam Lindgreen, François Moon, Christine Vallaster, Shumaila Yousafzai & Beatriz Palacios Florencio | 2018 | Routledge
Hållbar utveckling har blivit en av de viktigaste frågorna för vår tid. I Sustainable Entrepreneurship. Discovering, Creating and Seizing Opportunities for Blended Value Generation fördjupar sig författarna i frågor som handlar om hur vi från samhäll... Läs mer
Beyond Technonationalism. Biomedical Innovation and Entrepreneurship in Asia

Beyond Technonationalism. Biomedical Innovation and Entrepreneurship in Asia

Kathryn C Ibata-Arens | 2019 | Stanford University Press
Biomedicin, som omfattar biologiska läkemedel, gen- och stamcellsterapier och medicinsk utrustning, är en av världens snabbast växande industrier. Därför har många stater som mål att bli världsledande. Kathryn C Ibata-Arens studerar fyra länder i Asi... Läs mer
Creativity and Innovation – A New Theory of Ideas

Creativity and Innovation – A New Theory of Ideas

Prateek Goorha & Jason Potts | 2019 | Palgrave Macmillan
Varifrån kommer idéer? Hur går det till när vi kläcker idéerna? Och hur förvandlas de via innovationsprocesser till något mer påtagligt? En ny bok går till botten med de grundläggande frågorna. Prateek Goorha och Jason Potts fascineras av idéers u... Läs mer
The Palgrave Handbook of Multidisciplinary Perspectives on Entrepreneurship

The Palgrave Handbook of Multidisciplinary Perspectives on Entrepreneurship

Romeo V Turcan & Norman M Fraser | 2018 | Palgrave Macmillan
Att hitta nya idéer, koncept och teorier som kan driva utvecklingen inom entreprenörskapsforskningen framåt, är målet för Romeo Turcan och Norman Fraser, redaktörer till The Palgrave Handbook of Multidisciplinary Perspectives on Entrepreneurship. Med... Läs mer
Geography, Open Innovation and Entrepreneurship

Geography, Open Innovation and Entrepreneurship

Urban Gråsjö, Charlie Karlsson & Iréne Bernhard | 2018 | Edward Elgar
Företags geografiska miljö är avgörande för deras innovationsförmåga. Urbana områden tenderar till exempel att vara mer innovativa än glesbygden. De senaste åren har forskarvärldens intresse för geografiska förutsättningar ökat. Öppen innovation b... Läs mer
Accelerators. Successful Venture Creation and Growth

Accelerators. Successful Venture Creation and Growth

Mike Wright & Israel Drori | 2018 | Edward Elgar
Antalet företagsacceleratorer har ökat i stora delar av världen de senaste åren. Acceleratorerna är viktiga byggstenar i den nya ekonomins innovativa ekosystem, konstaterar Mike Wright och Israel Drori. De är redaktörer för Accelerators. Successful V... Läs mer
Promoting Innovation in New Ventures and Small- and Medium-Sized Enterprises

Promoting Innovation in New Ventures and Small- and Medium-Sized Enterprises

Joe Tidd | 2018 | World Scientific
Forskningsfälten entreprenörskap och innovation har till stor del utvecklats parallellt. Entreprenörskapsforskningen har mest intresserat sig för individuella entreprenörer och skapandet av mindre företag, medan innovationsforskningen har fokuserat p... Läs mer