Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatI Sverige tävlar ett 50-tal elevlag från sju olika gymnasieskolor runt om i landet
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Boktips

I ESBRIs tidning Entré har vi ända sedan starten 1997 tipsat om böcker inom området entreprenörskap och småföretag. Nu lägger vi successivt ut alla dessa boktips på nätet. Här finner du även boktips som inte publicerats någon annan stans. Välkommen att botanisera bland boktitlarna.

Lämna sökrutan tom och tryck "sök" om du vill se alla boktips!
Innovation Spaces in Asia. Entrepreneurs, Multinational Enterprises and Policy

Innovation Spaces in Asia. Entrepreneurs, Multinational Enterprises and Policy

Maureen McKelvey & Sharmistha Bagchi-Sen | 2015 | Edward Elgar
Det finns en myt om att asiatiska länder – undantaget Japan – är duktiga på att imitera och pressa priser, men att innovation sker i andra delar av världen. Den myten tar Innovation Spaces in Asia effektivt kål på. Maureen McKelvey och Sharmistha Bag... Läs mer
Entreprenörskap – vad, hur och varför?

Entreprenörskap – vad, hur och varför?

Magnus Henrekson & Mikael Stenkula | 2016 | Studentlitteratur
Vad är ett företag, vad är entreprenörskap, och varför är det viktigt? Magnus Henrekson och Mikael Stenkula ger sina svar i läroboken Entreprenörskap – vad, hur och varför? Genom årens lopp har entreprenören ömsom hyllats, ömsom hånats – allt enli... Läs mer
The Oxford Handbook of Creative Industries

The Oxford Handbook of Creative Industries

Candace Jones, Mark Lorenzen & Jonathan Sapsed | 2015 | Oxford University Press
I The Oxford Handbook of Creative Industries samsas forskare från fält som nationalekonomi, företagsekonomi, juridik, statsvetenskap och psykologi. Som man kan tänka sig är resultatet en antologi i den rätta bemärkelsen. Kapitlen i boken behandlar bl... Läs mer
How the Internet Became Commercial. Innovation, Privatization, and the Birth of a New Network

How the Internet Became Commercial. Innovation, Privatization, and the Birth of a New Network

Shane Greenstein | 2016 | Princeton University Press
Många känner till internets historia i korta drag: Hur det började som ett militärt nätverk. Att sedan universitetsvärlden hakade på. Hur det organiskt växte till ett stökigt, världsomspännande jättenätverk. Men alla kringelkrokar på väg till den nuv... Läs mer
Handbook of Research on Entrepreneurship and Creativity

Handbook of Research on Entrepreneurship and Creativity

Rolf Sternberg & Gerhard Krauss | 2014 | Edward Elgar
Entreprenörskap och kreativitet. De två begreppen är minst sagt i ropet, kanske på gränsen till överanvända. Men hur hänger de ihop egentligen? Det reds ut i Handbook of Research on Entrepreneurship and Creativity. I inledningen slår redaktörerna Rol... Läs mer
Innovation and Entrepreneurship in the Global Economy. Knowledge, Technology and Internationalization

Innovation and Entrepreneurship in the Global Economy. Knowledge, Technology and Internationalization

Charlie Karlsson, Urban Gråsjö & Sofia Wixe | 2015 | Edward Elgar
Globalisering. Ordet har nästan fått eget liv, och därmed många olika innebörder. Inom ekonomi handlar globalisering till stor del om ökad internationell rörlighet av produkter, kapital, människor, idéer, information och kunskap. Charlie Karlsson, Ur... Läs mer
Tillväxt

Tillväxt

Klas Eklund | 2015 | Studentlitteratur
Boken Tillväxt består av fyra delar: tillväxtens rötter, tillväxtens anatomi, den svenska tillväxtens historia och tillväxtens framtid. Klas Eklund förklarar vad tillväxt ger oss i form av exempelvis förnyelse, och ett ”gott materiellt och tryggt liv... Läs mer
The Oxford Handbook of Local Competitiveness

The Oxford Handbook of Local Competitiveness

David B Audretsch, Albert N Link & Mary L Walshok | 2015 | Oxford University Press
Hur skapar och underhåller platser sin konkurrenskraft? Frågan utreds i The Oxford Handbook of Local Competitiveness av ett 40-tal forskare och praktiker från USA och Europa. Redaktörerna David Audretsch, Albert Link och Mary Walshok hävdar att regio... Läs mer
The Entrepreneurial University. Context and institutional change

The Entrepreneurial University. Context and institutional change

Redaktörer Lene Foss & David V Gibson | 2015 | Routledge
Allt större hopp sätts till universitet och högskolor som tillväxtmotorer. Och allt fler lärosäten vill bli mer entreprenöriella. Men hur bär de sig åt? The Entrepreneurial University innehåller fallbeskrivningar från USA, Storbritannien, Sverige, Fi... Läs mer
Frame Innovation. Create New Thinking by Design

Frame Innovation. Create New Thinking by Design

Kees Dorst | 2015 | MIT Press
Det går inte att lösa dagens komplexa problem med gårdagens metoder. När samhället förändras, måste också problemlösningen uppdateras. Det är grundpremissen i Kees Dorsts Frame Innovation. Han hävdar att man kan använda designmetoder för att lösa rik... Läs mer
Politiskt entreprenörskap

Politiskt entreprenörskap

Daniel Silander och Charlotte Silander | 2015 | Santérus förlag
Politiska entreprenörer är aktörer som är verksamma inom offentlig sektor – till exempel politiker, tjänstemän, byråkrater och institutioner – och som i sitt arbete skapar bättre förutsättningar för entreprenörer inom privat sektor. I Politiskt entre... Läs mer
Theoretical Perspectives on Family Business

Theoretical Perspectives on Family Business

Mattias Nordqvist, Leif Melin, Matthias Waldkirch & Gershon Kumeto | 2015 | Edward Elgar
Familjeföretag är världens vanligaste företagsform, därtill ett av de snabbast växande forskningsfälten. En ny bok sammanfattar de teoretiska perspektiv som legat till grund för fältet, och pekar ut nya riktningar. Familjeföretagsforskare måste ta... Läs mer
Den andra maskinåldern. Arbete, utveckling och välstånd i en tid av lysande teknologi

Den andra maskinåldern. Arbete, utveckling och välstånd i en tid av lysande teknologi

Erik Brynjolfsson & Andrew McAfee | 2015 | Daidalos
James Watt lanserade sin nya, effektiva ångmaskin 1776. Den industriella revolutionen satte fart på allvar, och med den befolkningstillväxten och människans sociala utveckling. Det moderna livet tar sin början, helt enkelt. Digitalisering, robotiseri... Läs mer
Research Handbook of Entrepreneurial Exit

Research Handbook of Entrepreneurial Exit

Dawn R DeTienne & Karl Wennberg | 2015 | Edward Elgar
”Varför finns det så mycket forskning om hur företag skapas och växer, men så lite om hur företagandet avslutas?” Kring den frågan kretsade Dawn DeTiennes och Karl Wennbergs första möte på en konferens. Att det har hänt en hel del under de tio år som... Läs mer
Public Sector Entrepreneurship. U.S. Technology and Innovation Policy

Public Sector Entrepreneurship. U.S. Technology and Innovation Policy

Författare Dennis Patrick Leyden & Albert N Link | 2015 | Oxford University Press
Public Sector Entrepreneurship går igenom sex olika amerikanska policyinitiativ som syftar till att öka innovationsgraden och den ekonomiska tillväxten. Det mest kända är förmodligen Bayh-Dole Act från 1980. Utöver den diskuteras också Stevenson-Wydl... Läs mer
Small Business & the City. The Transformative Potential of Small-Scale Entrepreneurship

Small Business & the City. The Transformative Potential of Small-Scale Entrepreneurship

Rafael Gomez, Andre Isakov & Matt Semansky | 2015 | University of Toronto Press
Bagerier, pizzerior, pubar, apotek, barer, butiker, take away-hak, tobakshandlare, caféer, och så blomsterbutiken på hörnet. Staden skulle inte fungera utan de små, oberoende näringsidkarna som betjänar invånarna. Men de behandlas styvmoderligt av po... Läs mer
Architecting the Future Enterprise

Architecting the Future Enterprise

Deborah J Nightingale & Donna H Rhodes | 2015 | MIT Press
Alla företag måste förändras. Oftast sker det stegvis med försiktiga finjusteringar, men ibland händer något som gör att det behövs en ”extreme company makeover”. Det kan handla om en sammanslagning med ett annat företag, eller att en helt ny teknolo... Läs mer
Design Attitude

Design Attitude

Kamil Michlewski | 2015 | Gower
Det pratas ofta om design som en viktig drivkraft bakom innovation och förändring. Men hur går det till? Vad bidrar formgivare med i organisationer? I Design Attitude går Kamil Michlewski igenom hur formgivare arbetar, och diskuterar deras ”unika pro... Läs mer
Handbook of Entrepreneurship and Sustainable Development Research

Handbook of Entrepreneurship and Sustainable Development Research

Paula Kyrö | 2015 | Edward Elgar
Hållbarhet och entreprenörskap kan ses som motverkande krafter, men det går förstås också bra att kombinera dem. Paula Kyrö är redaktör för en ny bok som samlar forskningsbidrag på temat ekoprenörskap. 45 forskare från Europa, Afrika, Australien o... Läs mer
Entreprenöriellt lärande i skolan

Entreprenöriellt lärande i skolan

Balli Lelinge & Pär Widén | 2014 | Studentlitteratur
Hur ska vi förstå och närma oss entreprenörskap i utbildningen? I Entreprenöriellt lärande i skolan samsas sju universitetslärares erfarenheter, forskning och reflektioner kring ämnet. Författarna har blandad bakgrund, flera med koppling till pedagog... Läs mer
Mest lästa artiklar nu