Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatPer Davidsson exemplifierade med nykterhetsrörelsens utbredning i början av 1900-talet
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Boktips

I ESBRIs tidning Entré har vi ända sedan starten 1997 tipsat om böcker inom området entreprenörskap och småföretag. Nu lägger vi successivt ut alla dessa boktips på nätet. Här finner du även boktips som inte publicerats någon annan stans. Välkommen att botanisera bland boktitlarna.

Lämna sökrutan tom och tryck "sök" om du vill se alla boktips!
The Oxford Handbook of Local Competitiveness

The Oxford Handbook of Local Competitiveness

David B Audretsch, Albert N Link & Mary L Walshok | 2015 | Oxford University Press
Hur skapar och underhåller platser sin konkurrenskraft? Frågan utreds i The Oxford Handbook of Local Competitiveness av ett 40-tal forskare och praktiker från USA och Europa. Redaktörerna David Audretsch, Albert Link och Mary Walshok hävdar att regio... Läs mer
The Entrepreneurial University. Context and institutional change

The Entrepreneurial University. Context and institutional change

Redaktörer Lene Foss & David V Gibson | 2015 | Routledge
Allt större hopp sätts till universitet och högskolor som tillväxtmotorer. Och allt fler lärosäten vill bli mer entreprenöriella. Men hur bär de sig åt? The Entrepreneurial University innehåller fallbeskrivningar från USA, Storbritannien, Sverige, Fi... Läs mer
Frame Innovation. Create New Thinking by Design

Frame Innovation. Create New Thinking by Design

Kees Dorst | 2015 | MIT Press
Det går inte att lösa dagens komplexa problem med gårdagens metoder. När samhället förändras, måste också problemlösningen uppdateras. Det är grundpremissen i Kees Dorsts Frame Innovation. Han hävdar att man kan använda designmetoder för att lösa rik... Läs mer
Politiskt entreprenörskap

Politiskt entreprenörskap

Daniel Silander och Charlotte Silander | 2015 | Santérus förlag
Politiska entreprenörer är aktörer som är verksamma inom offentlig sektor – till exempel politiker, tjänstemän, byråkrater och institutioner – och som i sitt arbete skapar bättre förutsättningar för entreprenörer inom privat sektor. I Politiskt entre... Läs mer
Theoretical Perspectives on Family Business

Theoretical Perspectives on Family Business

Mattias Nordqvist, Leif Melin, Matthias Waldkirch & Gershon Kumeto | 2015 | Edward Elgar
Familjeföretag är världens vanligaste företagsform, därtill ett av de snabbast växande forskningsfälten. En ny bok sammanfattar de teoretiska perspektiv som legat till grund för fältet, och pekar ut nya riktningar. Familjeföretagsforskare måste ta... Läs mer
Den andra maskinåldern. Arbete, utveckling och välstånd i en tid av lysande teknologi

Den andra maskinåldern. Arbete, utveckling och välstånd i en tid av lysande teknologi

Erik Brynjolfsson & Andrew McAfee | 2015 | Daidalos
James Watt lanserade sin nya, effektiva ångmaskin 1776. Den industriella revolutionen satte fart på allvar, och med den befolkningstillväxten och människans sociala utveckling. Det moderna livet tar sin början, helt enkelt. Digitalisering, robotiseri... Läs mer
Research Handbook of Entrepreneurial Exit

Research Handbook of Entrepreneurial Exit

Dawn R DeTienne & Karl Wennberg | 2015 | Edward Elgar
”Varför finns det så mycket forskning om hur företag skapas och växer, men så lite om hur företagandet avslutas?” Kring den frågan kretsade Dawn DeTiennes och Karl Wennbergs första möte på en konferens. Att det har hänt en hel del under de tio år som... Läs mer
Public Sector Entrepreneurship. U.S. Technology and Innovation Policy

Public Sector Entrepreneurship. U.S. Technology and Innovation Policy

Författare Dennis Patrick Leyden & Albert N Link | 2015 | Oxford University Press
Public Sector Entrepreneurship går igenom sex olika amerikanska policyinitiativ som syftar till att öka innovationsgraden och den ekonomiska tillväxten. Det mest kända är förmodligen Bayh-Dole Act från 1980. Utöver den diskuteras också Stevenson-Wydl... Läs mer
Small Business & the City. The Transformative Potential of Small-Scale Entrepreneurship

Small Business & the City. The Transformative Potential of Small-Scale Entrepreneurship

Rafael Gomez, Andre Isakov & Matt Semansky | 2015 | University of Toronto Press
Bagerier, pizzerior, pubar, apotek, barer, butiker, take away-hak, tobakshandlare, caféer, och så blomsterbutiken på hörnet. Staden skulle inte fungera utan de små, oberoende näringsidkarna som betjänar invånarna. Men de behandlas styvmoderligt av po... Läs mer
Architecting the Future Enterprise

Architecting the Future Enterprise

Deborah J Nightingale & Donna H Rhodes | 2015 | MIT Press
Alla företag måste förändras. Oftast sker det stegvis med försiktiga finjusteringar, men ibland händer något som gör att det behövs en ”extreme company makeover”. Det kan handla om en sammanslagning med ett annat företag, eller att en helt ny teknolo... Läs mer
Design Attitude

Design Attitude

Kamil Michlewski | 2015 | Gower
Det pratas ofta om design som en viktig drivkraft bakom innovation och förändring. Men hur går det till? Vad bidrar formgivare med i organisationer? I Design Attitude går Kamil Michlewski igenom hur formgivare arbetar, och diskuterar deras ”unika pro... Läs mer
Handbook of Entrepreneurship and Sustainable Development Research

Handbook of Entrepreneurship and Sustainable Development Research

Paula Kyrö | 2015 | Edward Elgar
Hållbarhet och entreprenörskap kan ses som motverkande krafter, men det går förstås också bra att kombinera dem. Paula Kyrö är redaktör för en ny bok som samlar forskningsbidrag på temat ekoprenörskap. 45 forskare från Europa, Afrika, Australien o... Läs mer
Entreprenöriellt lärande i skolan

Entreprenöriellt lärande i skolan

Balli Lelinge & Pär Widén | 2014 | Studentlitteratur
Hur ska vi förstå och närma oss entreprenörskap i utbildningen? I Entreprenöriellt lärande i skolan samsas sju universitetslärares erfarenheter, forskning och reflektioner kring ämnet. Författarna har blandad bakgrund, flera med koppling till pedagog... Läs mer
Business Model Innovation – The organizational dimension

Business Model Innovation – The organizational dimension

Nicolai J Foss & Tina Saebi | 2015 | Oxford University Press
Business Model Innovation samlar bidrag från ett 20-tal forskare, varav många nordiska. Redaktörer är Nicolai Foss och Tina Saebi, som konstaterar att begreppet ”affärsmodell” har stigit i popularitet under de senaste 20 åren. ”Managementlingo” kalla... Läs mer
Social Purpose Enterprises. Case Studies for Social Change

Social Purpose Enterprises. Case Studies for Social Change

Jack Quarter, Sherida Ryan & Andrea Chan | 2014 | University of Toronto Press
I kanadensiska Toronto och området däromkring bor närmare 6 miljoner människor. Hälften är utlandsfödda, många är utsatta och gapet mellan rika och fattiga växer. Vid sidan av statliga insatser för att avhjälpa problemen har också en rad privata, soc... Läs mer
Radikala entreprenörer – rebeller och samhällsförnyare

Radikala entreprenörer – rebeller och samhällsförnyare

Bengt Johannisson & Caroline Wigren-Kristoferson | 2015 | Studentlitteratur
Entreprenörskap kan yttra sig på många sätt, på många håll i samhället. Inte sällan utmanar entreprenörer etablerade normer. Ibland går de långt utanför normerna och blir rent kriminella. ”[…] entreprenörskap kan ses som en granne till civil olydnad”... Läs mer
Handbook on the Entrepreneurial University

Handbook on the Entrepreneurial University

Alain Fayolle & Dana T Redford | 2014 | Edward Elgar
Även universitet och högskolor måste hitta vägar till att bli mer entreprenöriella. Men vilka strategier bör den högre utbildningen satsa på för att nå dit? Det är huvudfrågeställningen i Handbook on the Entrepreneurial University. I inledningskapitl... Läs mer
Digital Enterprise Transformation. A Business-Driven Approach to Leveraging Innovative IT

Digital Enterprise Transformation. A Business-Driven Approach to Leveraging Innovative IT

Axel Uhl & Lars Alexander Gollenia | 2014 | Gower
Människosläktet växer, vill i ökad grad flytta till städer och blir allt mer globala. I takt med förändringarna ökar också miljöhotet, inkomstklyftorna och andelen åldringar i viktiga industrinationer. Homo sapiens förmåga att utveckla ny teknologi h... Läs mer
Teaching Entrepreneurship – A Practice-Based Approach

Teaching Entrepreneurship – A Practice-Based Approach

Heidi N Neck, Patricia G Greene & Candida G Brush | 2014 | Edward Elgar
Entreprenörskapsutbildning – på alla nivåer – har svårt att hänga med i utvecklingen. Det menar Heidi Neck, Patricia Greene och Candida Brush i en ny bok. De vill se en mer praktiskt inriktad utbildning, snarare än det processfokus som de menar är do... Läs mer
Social Entrepreneurship – Cases and Concepts

Social Entrepreneurship – Cases and Concepts

Ester Barinaga | 2014 | Studentlitteratur
Ester Barinaga vill med boken Social Entrepreneurship göra sociologiska koncept praktiskt användbara för entreprenörer. Hon utgår från ”Förorten i Centrum”, en ideell organisation som hon grundade 2010. Syftet är att via kollektiva muralmålningar lyf... Läs mer
Mest lästa artiklar nu