Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Boktips

I ESBRIs tidning Entré har vi ända sedan starten 1997 tipsat om böcker inom området entreprenörskap och småföretag. Nu lägger vi successivt ut alla dessa boktips på nätet. Här finner du även boktips som inte publicerats någon annan stans. Välkommen att botanisera bland boktitlarna.

Lämna sökrutan tom och tryck "sök" om du vill se alla boktips!
Entrepreneurship Education and Research in the Middle East and North Africa (MENA). Perspectives on Trends, Policy and Educational Environment

Entrepreneurship Education and Research in the Middle East and North Africa (MENA). Perspectives on Trends, Policy and Educational Environment

Nezameddin Faghih & Mohammad Reza Zali | 2018 | Springer
Entrepreneurship Education and Research in the Middle East and North Africa (MENA) undersöker förekomsten av entreprenöriella initiativ på olika nivåer i MENA-länderna. Bokens första del bygger på resultat från Global Entrepreneurship Monitor (GEM) o... Läs mer
Entrepreneurial Negotiation. Understanding and Managing the Relationships that Determine Your Entrepreneurial Success

Entrepreneurial Negotiation. Understanding and Managing the Relationships that Determine Your Entrepreneurial Success

Samuel Dinnar & Lawrence Susskind | 2018 | Palgrave Macmillan
Förhandlingar är en stor del av entreprenörens vardag. Hen måste interagera med grundare, nuvarande och framtida partners, investerare och en rad andra aktörer under resan från startup till exit. Långt ifrån alla entreprenörer blir framgångsrika, och... Läs mer
Avtryck. Kulturentreprenörer, konsthallar och mecenater

Avtryck. Kulturentreprenörer, konsthallar och mecenater

Lars Lindkvist & David Calås  | 2018 | Volante
Frånvaron av storskaliga kultursatsningar har skapat möjligheter för privata kulturentreprenörer. De tidigaste initiativen till att starta privata konsthallar kom i slutet av 1980-talet med till exempel Magasin tre i Stockholm och Vandalorum i Värnam... Läs mer
Business Creation: Ten Factors for Entrepreneurial Success

Business Creation: Ten Factors for Entrepreneurial Success

Paul Reynolds | 2018 | Edward Elgar
Paul Reynolds har arbetat med breda och longitudinella studier av entreprenörskap i 30 år. I boken Business Creation: Ten Factors for Entrepreneurial Success sammanfattar han sina viktigaste lärdomar. En är att de flesta tycker att entreprenörskap är... Läs mer
Högpresterande innovationsteam – steg för steg

Högpresterande innovationsteam – steg för steg

Mikael Johnsson | 2018 | Liber
”Måste det vara så här?” Mikael Johnssons mantra har lett honom igenom anställningar, egna innovationsprojekt, innovationsrådgivning och tillämpad forskning (vi skrev om hans avhandling i Entré nr 1-2017). I Högpresterande innovationsteam – steg för ... Läs mer
The Routledge Companion to Global Female Entrepreneurship

The Routledge Companion to Global Female Entrepreneurship

Colette Henry, Teresa Nelson & Kate V Lewis | 2018 | Routledge
Kvinnor som är entreprenörer, och forskningen om dem, finns i en mängd kontexter. The Routledge Companion to Global Female Entrepreneurship är en reflektion av den forskning som bedrivs i dag, och ger en del insikter om möjliga riktningar som forskni... Läs mer
Open Innovation and Knowledge Management in Small and Medium Enterprises

Open Innovation and Knowledge Management in Small and Medium Enterprises

Susanne Durst, Serdal Temel & Helio Aisenberg Ferenhof | 2018 | World Scientific
Kunskap är en värdefull råvara, och hanteringen av den i öppna innovationssamarbeten kan vara avgörande för små och medelstora företag. Genom öppen innovation kan de få tillgång till resurser som de inte har själva. Men det finns också risker med att... Läs mer
Reinventing Business Models: How Firms Cope with Disruption

Reinventing Business Models: How Firms Cope with Disruption

Henk Volberda, Frans van den Bosch & Kevin Heij | 2018 | Oxford University Press
Att förnya sin affärsmodell är särskilt angeläget i disruptiva branscher med hög konkurrens. Det finns mycket forskning om affärsmodeller, ändå har många företag svårt att förnya sin affärsmodell. De fortsätter helt enkelt att göra lite mer av det so... Läs mer
Revitalizing Entrepreneurship Education: Adopting a Critical Approach in the Classroom

Revitalizing Entrepreneurship Education: Adopting a Critical Approach in the Classroom

Karin Berglund & Karen Verduijn | 2018 | Routledge
Inom forskningen ställs många kritiska frågor om vad entreprenörskap är, och vad dess följder kan bli. Sådana perspektiv behövs också inom utbildningen, hävdar Karin Berglund och Karen Verduijn. Kurser och program i entreprenörskap har under de se... Läs mer
Experiential Learning for Entrepreneurship. Theoretical and Practical Perspectives on Enterprise Education

Experiential Learning for Entrepreneurship. Theoretical and Practical Perspectives on Enterprise Education

Denis Hyams-Ssekasi & Elizabeth F Caldwell | 2018 | Palgrave Macmillan
De flesta har förkastat tanken på att entreprenörskap skulle vara en medfödd egenskap. Det går alltså att lära sig entreprenörskap och utveckla sina entreprenöriella förmågor – men hur? Egna erfarenheter väger tyngst. I Experiential Learning for Entr... Läs mer
The Dynamics of Entrepreneurial Contexts. Frontiers in European Entrepreneurship Research

The Dynamics of Entrepreneurial Contexts. Frontiers in European Entrepreneurship Research

Ulla Hytti, Robert Blackburn & Silke Tegtmeier | 2018 | Edward Elgar
I boken The Dynamics of Entrepreneurial Contexts vill redaktörerna undersöka möjliga riktningar som den europeiska entreprenörskapsforskningen kan ta i framtiden, med utgångspunkt i dagens forskning. Ett kännetecken för den europeiska entreprenörskap... Läs mer
Disclosing Entrepreneurship as Practice – The Enactive Approach

Disclosing Entrepreneurship as Practice – The Enactive Approach

Bengt Johannisson | 2018 | Edward Elgar
Praktisera som entreprenör! Då kan du som forskare verkligen förstå vad entreprenörskap innebär. Bengt Johannisson har genom sin forskarkarriär levt som han har lärt. I Disclosing Entrepreneurship as Practice – The Enactive Approach (Edward Elgar, 20... Läs mer
Digital transformation – strategier för affärsutveckling

Digital transformation – strategier för affärsutveckling

Patrik Widlund | 2018 | Liber
Hur digital är din verksamhet? En ny, svensk bok erbjuder stöd för företagare som vill digitalisera och utveckla sina affärsmodeller. Nya företag som är digitala från start är snabbfotade, utgår från kundens problem, kapar åt sig en liten speciali... Läs mer
Supersnillen går sin egen väg

Supersnillen går sin egen väg

Melissa Schilling | 2018 | Public Affairs
Knasig men cool. Eller annorlunda på ett bra sätt. Så kan man översätta begreppet ”quirky”. Melissa Schilling använder det för att beskriva banbrytande innovatörer. Vad skiljer genier som Marie Curie eller Elon Musk från mer vardagliga engångsinno... Läs mer
Beyond the Champion. Institutionalizing Innovation Through People

Beyond the Champion. Institutionalizing Innovation Through People

Gina Colaretti O’Connor, Andrew C Corbett & Lois S Peters | 2018 | Stanford University Press
Innovationsarbete är en osäker verksamhet. Många stora och mogna företag kämpar för att ligga i framkant, och i den processen slösar de tid, pengar och andra resurser. Det menar Gina Colaretti O’Connor, Andrew Corbett och Lois Peters. I boken Beyond ... Läs mer
Women Entrepreneurs and the Myth of ’Underperformance’. A New Look at Women’s Entrepreneurship Research

Women Entrepreneurs and the Myth of ’Underperformance’. A New Look at Women’s Entrepreneurship Research

Shumaila Yousafzai, Alain Fayolle, Adam Lindgreen, Colette Henry, Saadat Saeed & Shandana Sheikh | 2018 | Edward Elgar
Värdeskapande handlar inte bara om pengar. För att få en rättvisande bild av entreprenörers bidrag till samhället måste man ha ett bredare perspektiv. Det menar Shumaila Yousafzai, Alain Fayolle, Adam Lindgreen, Colette Henry, Saadat Saeed och Shanda... Läs mer
Entreprenörskap – att se och handla på möjligheter

Entreprenörskap – att se och handla på möjligheter

Nils Nilsson | 2018 | Liber
”Beslut? Nej för fan, här gör vi saker!” och ”Jag fattar inte beslut, jag hanterar problem!” Nils Nilsson citerar två av många entreprenörer som han har mött, och konstaterar att deras tid är nu. Entreprenörerna står för ett stort värdeskapande i eko... Läs mer
Exploiting Intellectual Property to Promote Innovation and Create Value

Exploiting Intellectual Property to Promote Innovation and Create Value

Joe Tidd | 2017 | World Scientific
Patentskyddet kom till för att uppmuntra risktagande och innovation. Men, en idé som patenteras blir offentlig och därmed ett lätt byte för personer som vill kopiera den i illegalt syfte. För företag kan det vara smartare att hemlighålla uppfinningar... Läs mer
Svenskt näringsliv och industrins framväxt 1864–1914

Svenskt näringsliv och industrins framväxt 1864–1914

Lena Andersson-Skog & Lars Magnusson | 2018 | Dialogos
För några år sedan skrev Lena Andersson-Skog och Lars Magnusson en bok om det svenska näringslivets historia under 150 år, 1864–2014. Nu har de arbetat om den första delen av boken, för att tydliggöra hur den tidiga industrialismen har påverkat det s... Läs mer
The New Oxford Handbook of Economic Geography

The New Oxford Handbook of Economic Geography

Gordon L Clark, Maryann P Feldman, Meric S Gertler & Dariusz Wójcik | 2018 | Oxford University Press
I den över 900 sidor långa The New Oxford Handbook of Economic Geography utforskas huvudspåren i världsekonomin under 2000-talet. BRIC-ländernas andel av världsekonomin växer, digitaliseringen leder till tillväxt och urbanisering, och klimatutmaninga... Läs mer